Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Krížom-krážom B1 je mladá učebnica, dýcha, je hravá (Rozhovor s vedúcou projektu učebníc slovenčiny pre cudzincov, PhDr. Janou Pekarovičovou, PhD.)

 PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

Po učebniciach slovenčiny pre cudzincov Krížom-krážom A1, A2 a cvičebnici dokončuje kolektív pracovníčiek Studia Academica Slovaca učebnicu pre stupeň B1, ktorým Európsky referenčný rámec pre jazyky (CEFR) označuje mierne pokročilých študentov. Učebnica by sa mala objaviť na knižnom trhu v máji 2011. Redakcia Panorámy.sk sa o novej učebnici porozprávala s vedúcou projektu Krížom-krážom, PhDr. Janou Pekarovičovou, PhD.

Ktoré stránky slovenského jazyka sú obsahom učebnice? Čo všetko by mal študent vedieť, keď si osvojí učebnú látku?

B1 je praktická úroveň, ktorá vedie k osvojeniu si jazyka v bežných situáciách: v súkromnej sfére, pri štúdiu, pre pobyt v meste, v práci, v najrozličnejších komunikačných sférach. Je to základná slovenčina, hovoríme jej "jazyk na prežitie". Študent, ktorý si osvojí látku učebnice by však mal byť už jazykovo zručnejší ako začiatočník, mal by vedieť gramaticky správne formulovať vety, mal by sa vedieť náročne vyjadrovať o sebe, o priateľoch...

Ktoré jazykové javy sú pre mierne pokročilých v štúdiu slovenského jazyka najnáročnejšie, ktoré im robia najväčšie ťažkosti?

Študenti ešte stále majú problémy so skloňovaním, časovaním, so slovesnými triedami, musia si opakovať tvary ako napríklad: brať - beriem, prať - periem. Veľa si musia precvičovať kategórie slovesného vidu a rodu, a samozrejme všetky slovenské pády. Študenti na stupni B1 sú samozrejme už vyspelejší ako úplní začiatočníci, tieto javy si uvedomujú, musia sa vysporiadať s náročnejšími jazykovými modelmi, majú už bohatšiu slovnú zásobu, a ich napredovanie v lexike ide ruka v ruke so zvládavaním gramatiky. Veľkú pozornosť pri tomto stupni kladieme na predložky, lokálne, príčinné, časové, pri používaní ktorých začiatočníci kolíšu, ale študent úrovne B1 ich už musí vedieť používať správne. Sú dôležité na vyjadrenie vzťahov, príčin, o ktorých musí študent vedieť rozprávať. Kým učebnice A1 a A2 sú postavené viac na dialógoch, B1 rozvíja schopnosť viesť monológ, či už opisný alebo analytický. Študent by mal vedieť rozprávať o sebe.

Je učebnica štrukturovaná takisto ako stupne A1 a A2 - je vhodná pre samouka a aj pre kurzy?

Štrukturovanie je podobné. Učebnica je stavaná hlavne pre prácu v skupine, s učiteľom, ale šikovnejší študenti si poradia aj sami a môžu s učebnicou pracovať samostatne. Je v nej podobne ako v predošlých učebniciach slovník, vysvetlivky a komentár ku gramatike.

Pokračujeme v zámere, ktorý sme začali už v sérii učebníc pre stupeň A1 a A2, aj v učebnici B1 vystupuje štvorica postáv, štyria priatelia, dvaja domáci a dvaja cudzinci, ktorí sa učia hovoriť po slovensky. V učebnici sa rozvíjajú ich vzťahy.

Takže vaše učebnice sú vlastne tak trochu príbehom štyroch ľudí?

Áno, je to príbeh, snažíme sa o kontinuitu obsahu. Študenti sa môžu so situáciami, v ktorých sa nachádzajú postavy, stotožňovať. Niektorí z nich môžu byť podobní ako Carlo - manažér, iní sú možno podobne citovo založení ako Zuzana... V učebnici sa prejavuje veľká miera kreativity jej tvorcov.

Učebnica obsahuje dialógy, ktoré sme koncipovali ako motivačné dialógy, to znamená, že v rozhovore sú napríklad širšie a hlbšie informácie o Slovensku, ktoré motivujú študenta v reakcii na otázku k prezentácii jeho vlastnej krajiny a seba. Sebaprezentácia je v tomto stupni najdôležitejšia.

Kedy možno očakávať učebnicu pre stupeň B2 a príslušnú cvičebnicu?

Už popri práci na učebnici B1 sa vynorilo veľa námetov pre učebnicu B2. Predpokladám, že v tomto roku ešte hotová nebude, ale v roku 2012 určite.

Pripravíte k učebniciam spoločnú cvičebnicu B1+B2, ako v prípade stupňa A1 a A2?

To ešte nevieme, ale je to možné.

Ako by ste zhodnotili doterajší záujem študentov slovenčiny a učiteľov o učebnice zo série Krížom-krážom?

Stály záujem je najmä o učebnicu A1 pre začiatočníkov, z ktorej sme robili už tri dotlače. Populárna je však aj A2. Majú o ňu záujem školy a študenti v zahraničí, aj naši krajania. Krížom-krážom je mladá učebnica, dýcha, je hravá. Obľúbili si ju najmä mladí ľudia okolo dvadsiatky, pretože ich pozitívne motivuje, je tvorivá a má živú grafickú úpravu.

Viac informácií:

Slovenský jazyk pre cudzincov

Vydané: 2011-01-18
Aktualizované: 2011-01-18