Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Májové pranostiky - Urban a vinohradníci, Žofia

Púpava lekárska - Taraxacum officionale

Ľudové pranostiky bývajú neraz protirečivé. V prípade mája sa väčšina ľudových pranostík zhoduje: Máj má byť studený a vlhký, prinajmenšom mokrý, aby sa vydarila úroda. Popri tom, ale v určité dni má byť jasno, aby sa tešili vinohradníci.

Najznámejšia z týchto pranostík znie:

Studený máj, v stodole raj.

Ďalšie:

Májový dážď padá - zlato padá.

Keď sa v máji blýska, to si sedliak výska.

Alebo naopak: Suchý máj, skúpy rok.

A najlepšie je, keď nasleduje aj vlažný jún:

Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky, sudy zdarný.

K prvému máju sa viažu tieto trúfalé pranostiky:

Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne.

Dážď na prvého mája - úrodný rok.

Keď na prvého mája mráz padne,
vtedy sa bude dobre dariť ovocine.

Ideálny prvý máj by teda mal byť teplý a večer by malo trocha spŕchnuť.

Viaceré májové pranostiky sa viažu ku konkrétnym kalendárnym dňom, menám.

Napríklad vravia, že:

Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodný viniciam.

Ak aj v niektorý rok neprinesú Traja zmrznutí mráz, treba ešte počkať do Urbana (25. mája), aby si vinohradníci mohli byť naistom :-).

Jasnými dni Pankráca, Urbana
bude oberačka viníc požehnaná.

Jasné slnce na Urbana
hojnosť dobrého vína znamená.

Keď sa Urban smeje, hrozno plače.

Urban z peci zlezie.

Pre Urbana máme modlitbu.

Žofia

Podľa etnografa Vojtecha Majlinga bol pre poľnohospodára najdôležitejší 15. máj, keď má meniny Žofia. Pranostika vraví, že Žofia víno vypíja a dobrý ľan dáva. Prvá časť pranostiky znamená, že mrazy na Žofiu často ohrozujú vinič a druhá časť zasa, že na Žofiu sa má sadiť ľan a konope. Tie vraj potom budú také husté a dlhé ako boli vlasy Žofie. Uvádza to V. Majling v knihe U nás taká obyčaj.

Traja ľadoví muži a Žofia je ich kuchárka.

Žofia - ľadová žena.

Traja zmrznutí, Žofia a patrón vinohradníkov Urban patria k sebe:

Pankrác, Servác, Bonifác - zamrznutí svätí, Žofia ich potvrdí a Urban uzavre.

Naša básnička k Žofii

Ďalšie info:

Kalendár mien a zvykov

Keď sa v máji blýska, to si sedliak výska - to je jedna májových pranostík. Zoznámte sa aj s ďalšími.

Vydané: 2014-05-13
Aktualizované: 2014-05-13

Kategórie: Miestna kultúra, folklór