Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Pozvanie od Alexandra Jirouška: Rožňava a okolie

Portrét sv. Anny Samotretej, kostol Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava
Mapa okolia Rožňavy s trasami výletov

Keď som listoval v tomto sprievodcovi, spomenul som si na oltárny obraz svätice, ktorý sa vyznačuje tým, že v pozadí sú motívy z práce baníkov. Tento jedinečný obraz z dávnej histórie sa zachoval dodnes v jednom z rožňavských kostolov. Snímku obrazu som v knihe naozaj našiel, aj s popisom jeho histórie. Uvádza sa, že vznikol v roku 1513, čiže má okrúhle päťsté narodeniny.

Sv. Anna Samotretia bola patrónkou nemeckých baníkov, ktorí si objednali jej obraz u neznámeho autora. Na tabuľovom obraze je zobrazená tradične s Pannou Máriou i Jezuliatkom. Menej tradičné je pozadie, ktoré zobrazuje prácu stredovekých baníkov i hutníkov v konkrétnom prostredí, v ktorom sa dá identifikovať oblasť Rožňavy.

Obraz patrí do farského kostola Nenebovzatia Panny Márie, gotickej stavby dokončenej okolo roku 1304. Odvtedy bol kostol viackrát obnovovaný a stále možno obdivovať jeho nádhernú gotickú rebrovú klenbu.

Majster fotografie z Košíc

Snímka obrazu, či spomínanej gotickej klenby nie je jedinou peknou fotografiou, ktorú nájdete v obrázkovom sprievodcovi Rožňava a okolie. Pekných farebných fotografií je v knihe 309 a pod väčšinou z nich je podpísaný majster fotografie z Košíc Alexander Jiroušek. Škoda, že formát knihy neumožnil zobraziť tieto fotografie na väčšej ploche. (Kniha má rozmery 16 x 24,7 cm.) Ale fotografie sú aj tak pekné a kvalitne vytlačené.

Rožňava a okolie, obálka

Kniha je napísana paralelne v troch jazykoch - okrem slovenčiny aj po anglicky a po maďarsky, má 112 strán. Obsahovo sa venuje najprv histórii Rožňavy, pamiatkam mesta, potom jeho súčasnosti a napokon prírode Slovenského krasu v okolí Rožňavy. Ďalej autori vytipovali štyri turistické trasy v okolí Rožňavy a popísali ich hlavné atrakcie.

Text napísali Edita Kušnierová, Silvia Lorinčíková, Pavol Horváth a Peter Gallo.

Kniha má ISBN: 978-80-88900-52-8 a v prípade záujmu o ňu kontaktujte vydavateľstvo JES v Košiciach.
Tel./fax: +421 - 55 - 729 01 44
E-mail: jes@jes.sk

(Spracoval: Vlado Bibel)

Rožňava a okolie, ukážka z knihy
Rožňava a okolie, ukážka z knihy
Rožňava a okolie, ukážka z knihy

Ukážky z knihy

Vydané: 2013-06-17
Aktualizované: 2013-06-17

Kategórie: Výlety, prechádzky