Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Septembrové pranostiky

Motýľ babôčka admirál - Vanessa atalanta. Vojčianske jazero
Motýľ babôčka admirál - Vanessa atalanta. Vojčianske jazero.

Podzim na strakatej kobyle jazdí, vraví ľudová riekanka. Predzvesťou "strakatej kobyly" je prvé zožltnuté lístie začiatkom septembra. Podľa kalendára je ešte do 23.9. leto, ale niektoré stromy sa už začínajú chystať na zimný spánok.

Na poliach podľa pranostík platí: September - z poľa ber!. Aj kvôli dožinkom je september považovaný za pekný mesiac. Ušlo sa mu aj milé prirovnanie: September je máj jesene.

September predurčuje, aké bude počasie v ďalšom období:

Aký september, taký bude i marec.
Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu.
Koniec kanikule suché hmly ak nosí, tuhú zimu z neba na Vianoce prosí.
Keď na počiatku septembra hrmí, bude nasledujúceho roku hojnosť zbožia.

Budúce počasie predurčujú aj jednotlivé dni:

Aké je počasie na prvého septembra, taký bude celý mesiac.
Keď Rozália (4.9.) kvety páli, Lucia kvetmi pomaľuje obloky.

Podobne, ako v iných mesiacoch, aj v septembri sú niektoré dni a mená pranostikami popisované hojnejšie ako iné. Pranostiky si všímajú napr. 8. september, na ktorý pripadá cirkevný sviatok Narodenia Panny Márie:

Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie.
Ak neprší na Narodenie Panny Márie, bude suchá jeseň.

Populárny je Matúš (21.9.):

O Matúši, ľahko na duši.
Ak je na Matúša jasno, býva na budúci rok dobré víno.
Po Matúši sa už krumplom korenčok odtrhol.
Po svätom Matúši daj kučmu na uši. (kučma = baranica po maďarsky)

Najpopulárnejším septembrovým menom je v pranostikách Michal (29.9.):

Jasné nebo v noci pred Michalom zvestuje, že po ňom treskúca zima nasleduje.
Keď na Michala prší, nebude veľkej zimy do Vianoc.
Ak okolo Michala hrmí, alebo sa ešte babie leto preťahuje, je výhľad na dlhú jeseň.
Ak sú na Michala lastovičky tuná ešte, tak sa tuhej zimy, ľudia viac netešte.

Spracoval Vlado Bibel, podľa publikácie Dúha vodu pije (Tatran, 1986).

Aj kvôli dožinkom je september považovaný za pekný mesiac. Ušlo sa mu aj milé prirovnanie: September je máj jesene.

Vydané: 2012-10-01
Aktualizované: 2018-08-01

Kategórie: Kalendár mien a zvykov - Miestna kultúra, folklór