Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Turistické vychádzky pri príležitosti Svetového dňa turistických sprievodcov

Bratislavský hrad

Pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu, ktorý pripadá na 21. februára, budú turistickí sprievodcovia prezentovať záujemcom svoje vedomosti a schopnosti formou bezplatných turistických prehliadok.

Nižšie prinášame zoznam podujatí, ktorý uverejnila na svojich stránkach Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu.

Podobné podujatie ponúkajú cez víkend aj viedenskí turistickí sprievodcovia, pričom hlavnou témou podujatí je Baroková Viedeň. Centrom viedenského Svetového dňa sprievodcov 2011 vo Viedni je Múzeum Lichtenštajnovcov so svojimi bohatými umeleckými zbierkami. Sprevádzanie vo svetových jazykoch i vstup do múzea je 19. februára zadarmo. Ďalšie informácie sú na stránkach Múzea Lichtenštajnovcov.

SOBOTA, 19. FEBRUÁR 2011

BANSKÁ BYSTRICA
14:00 hod.
ZRAZ: pri Mariánskom stĺpe na Námestí SNP
Dvojhodinové prehliadky mesta
TRASA 1 : RADNICA V NOVOM ŠATE (prehliadka radnice)
TRASA 2 : NAJMLADŠIA ULICA V HISTORICKEJ ZÓNE
TRASA 3 : BANSKÁ BYSTRICA V ZNAMENÍ KALICHA (prehliadka evanjelického kostola)

BARDEJOV
14:00 hod.
ZRAZ: pred Turistickou informačnou kancelárou, Radničné námestie 21
prehliadka mesta so sprievodcom

BRATISLAVA
10:00 hod. podujatie organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS)
ZRAZ:Žigmundova brána (východná), Bratislavský hrad
BRATISLAVSKÉ PODHRADIE
Prehliadka v trvaní 1,5 hod.

14:00 hod. podujatie organizuje Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR)
ZRAZ: Morový stĺp, Rybné námestie
PREHLIADKA CENTRA MESTA
Prehliadka mesta so sprievodcom v trvaní cca. 1 hodina

14:30 hod.
ZRAZ: Z pred Primaciálnym palácom
ZIMNÉ RADOVÁNKY V PREŠPORKU
Prehliadka mesta so sprievodcom v trvaní 1,5 hod.

DOLNÝ KUBÍN
15:00 hod.
ZRAZ: Námestie Slobody pred budovou Mestského kultúrneho strediska
TRASA 1: ŽIDOVSKÝ CINTORÍN
TRASA 2: JURAJ TRANOVSKÝ (výstava v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava spojená s prehliadkou evanjelického chrámu)
Prehliadky mesta so sprievodcom

JASENSKÁ DOLINA
14:00 hod.
ZRAZ: pred Informačným centrom o 13,50 hod.
VYCHÁDZKA PO JASENSKEJ DOLINE NA SNEŽNICIACH
Trvanie vychádzky cca. 1 hodina
Poplatok za zapožičanie výstroja (snežníc) 5,00 €

KOŠICE
14:00 hod.
ZRAZ: pred Návštevníckym centrom Košice na Hlavnej 59 – budova Historickej radnice
Prehliadka mesta so sprievodcom v trvaní 2 hodiny
TRASA 1 Dolná brána a Historická radnica
TRASA 2 Miklušova väznica a Rodošto
TRASA 3 Centrum mesta, galérie a Miklušova väznica
TRASA 4 Hlavná ulica
TRASA 5 Najkrajšie skvosty Košíc

LEVOČA
14:00 hod.
ZRAZ: pred Thurzovým domom - Námestie Majstra Pavla Levoča
THURZOV DOM – prehliadka

MAŇA (okres Nové Zámky)
10:00 hod.
ZRAZ: pred kultúrnym domom Maňa
vlastivedná vychádzka obcou

MARTIN
14:00 hod.
ZRAZ: pred kostolom Sv. Martina, Námestie SNP
prehliadka mesta

NITRA
10.00 - 14.00 hod.
POĎTE S NAMI ZA PAMIATKAMI /Križovatka dejín, kultúr, vzdelanosti
v sprievode študentov KMKaT Univerzity Konštantína Filozofa
ZRAZ: pred NISYS-om, Štefánikova

10.00 - 15.00 hod.
PODUJATIA PRE DETI priebežne

o 14.00 a o 15.00 hod.
TEMATICKÉ PREHLIADKY:
- KATEDRÁLNY CHRÁM SV. EMERAMA
- KOSTOL NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE - KOSTOL MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA DE PAUL
- PIARISTICKÝ KOSTOL SV. LADISLAVA
- KOSTOL NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, MISIJNÝ DOM (na Kalvárii)
- SYNAGÓGA
- ZOBORSKÝ KLÁŠTOR
- NITRIANSKE UNIVERZITY

ZRAZ: pred vstupom do jednotlivých objektov

ROŽŇAVA
14:00 hod.
ZRAZ: pred Turistickým informačným centrom, Námestie baníkov 32
Prehliadka mesta s výstupom na strážnu vežu (výklad po slovensky a po maďarsky)

SKALICA
14:00 hod.
ZRAZ: pred Turistickou informačnou kanceláriou, Námestie slobody 10
štandardizovaná prehliadka mesta so sprievodcom v trvaní 1 hodiny
od 14:00 do 15:00 hod. budú zároveň sprístupnené aj pamiatky v Meste Skalica.
V každej pamiatke bude kvalifikovaný sprievodca, ktorý návštevníkom poskytne výklad

ŽILINA
14:15 a 15:15 hod.
ZRAZ: pred Cafe Kupe, Burianova medzierka
FAŠIANGOVÝ OKRUH MESTOM


NEDEĽA, 20. FEBRUÁR 2011

BRATISLAVA
10:00 hod. podujatie organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS)
ZRAZ: Primaciálne námestie (pri studni)
PLESALO SA V PREŠPORKU
Prehliadka v trvaní 1,5 hod.

15:00 hod. podujatie organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS)
ZRAZ: Primaciálne námestie (pri studni)
Prehliadka mesta so sprievodcom v trvaní cca. 1,5 hod.KOŠICE
10:00 hod.
ZRAZ: pred Návštevníckym centrom Košice na Hlavnej 59 – budova Historickej radnice
Prehliadka mesta so sprievodcom v trvaní 2 hodiny
TRASA 1 Dolná brána a Historická radnica
TRASA 2 Miklušova väznica a Rodošto


ŠTVRTOK, 24. FEBRUÁR 2011

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
14.30 hod.
ZRAZ: pred Informačným centrom Námestie mieru, Liptovský Mikuláš
Tajomstvá ukryté za múrmi domov v historickom centre
Prehliadka mesta

Vydané: 2011-02-18
Aktualizované: 2011-02-18

Kategórie: Pozvánky