Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Trenčiansky hrad

Trenčiansky hrad

Dominanta Trenčína i celého Považia od pradávna strážila obchodné trasy spájajúce stredomorskú oblasť s Pobaltím a severnou Európou.

Pozrite si webkamery - Považie: >>

Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne centrum priľahlého regiónu. Dnešný hrad vznikol v 11. storočí ako pohraničná pevnosť, strážiaca dôležité vážske brody a karpatské priesmyky, cez ktoré prechádzali obchodné cesty, spájajúce oblasť severného Uhorska a stredoslovenských banských miest s Čechami, Moravou, Sliezskom a Poľskom. V ďalších storočiach sa hrad stal sídlom pohraničného komitátu, kráľovskej a neskôr šľachtickej župy.

Dnes sú v jeho starobylých priestoroch umiestnené výstavné priestory a viaceré expozície Trenčianskeho múzea.

Informácie o podujatiach organizovaných na hrade a o cenách vstupného sú uvedené na stránke Trenčianskeho múzea.

#Trenčiansky hrad

Vydané: 2009-05-27
Aktualizované: 2009-05-27

Kategórie: - Výlety, prechádzky