Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Trojmedzie je tam, kde môžete byť naraz v troch krajinách

Slovensko-maďarsko-rakúske trojmedzie

Trojmedzie je zvláštne slovo, pretože označuje zvláštnosť. Je to bod, v ktorom sa stretávajú hranice troch štátov. Neďaleko Bratislavy, v mestskej časti Čunovo, sa nachádza trojmedzie, v ktorom sa zbiehajú hranice Slovenska, Maďarska a Rakúska. Náš kamarát si bicykel postavil predným kolesom na maďarskom území, pedálmi v Rakúsku, kým zadné koleso ostalo doma na Slovensku.

Z Trojmedzia je v Rakúsku najbližšie do obce Deutsch Jahrndorf a v Maďarsku do Rajky. Neďaleko vedie cykloturistická cesta nazvaná podľa niekdajšej Železnej opony. Miesto nie je zaujímavé iba pre cykloturistov, ale aj pre pozorovateľov vtáctva, nachádza sa na chránenom vtáčom území Sysľovské polia, kde žije vzácny drop fúzatý. Pozornosť vzbudzujú aj kamenné plastiky, ktoré tu stoja od roku 1992 a s opakujúcim sa motívom trojuholníka majú pripomínať spolupatričnosť troch národov. Škoda, že o tvorcoch sôch, a o tom, ako park sôch vznikal, tu nie je žiadna informácia. Výnimočnosť miesta spôsobila, že priťahuje aj hľadačov skrýš geocachingu.

Slovensko-maďarsko-rakúske trojmedzie

Je príjemné, že obrázky z Trojmedzia pri Bratislave vyvolávajú pocit pokoja a mieru a že to isté možno povedať aj o ďalších trojmedziach, ktoré sa dajú na Slovensku dosiahnuť. Sú ešte štyri: v katastri obce Čierne, kde sa stretávajú hranice Slovenska s Poľskom a Českom, na sútoku Moravy a Dyje (hranice s Českom a Rakúskom), v koryte Tisy pri Čiernej nad Tisou (Slovensko, Maďarsko, Ukrajina) a na vrchole Kremenca (Slovensko, Poľsko, Ukrajina). Trojmedzie samozrejme nie je iba špecialitou Slovenska a jeho susedov. Na celom svete je 157 takýchto hraničných bodov. Štyridsaťosem európskych trojmedzí možno dnes považovať za idylické miesta, zaujímavé z hľadiska turistiky, geografie či histórie, ale ktovie, či, a kedy takto bude možno charakterizovať aj mimoeurópske trojmedzia.

.Pripojte komentár

Snímky: Peter Čaradský, text: Vlado Bibel.

Ďalšie info:

Tipy na výlety a relax v Bratislave a okolí

Vydané: 2011-03-21
Aktualizované: 2011-03-21

Kategórie: Výlety, prechádzky - Výlety a prechádzky - Bratislava a okolie