Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Vo Vrbovom si spomeniete na Pisu aj na Madagaskar

Vrbové - šikmá veža

Vo Vrbovom boli vŕby asi iba v minulosti. Dnes ich už veľmi nevidno. Netreba však želieť za vrbovým prútím. Mestečko, ktoré sa rozprestiera pri úpätí Malých Karpát na Trnavskej pahorkatine, desať kilometrov západne od Piešťan, má iné tromfy. Celkom dobre by mohlo volať aj Kráľové, lebo je rodiskom jediného slovenského kráľa, a to ešte takého, ktorý si po korunu zašiel až na ďaleký africký ostrov Madagaskar. Reč je o Móricovi Beňovskom. Po grófovi Beňovskom (1746 -1786) ostala v meste šľachtická kúria.

Šikmá veža zvonice vo Vrbovom

Beňovského pripomína aj najstaršia stavebná pamiatka mesta, farský kostol sv. Martina, písomne doložený už v prvej polovici 14.storočia. Je v ňom hrobka príbuzných grófa Beňovského z matkinej strany.

Mestečko, ktoré má len vyše šesťtisíc obyvateľov, ocenia tí milovníci atrakcií a pamätihodností, ktorých pri dlhých výletoch bolia skoro nohy. Vo Vrbovom je čo vidieť, a navyše sa ani nenachodíte. Len pár metrov od kúrie Beňovského stojí veža postavená v rokoch 1832 až 1835. Dlho bola celkom obyčajnou zvonicou, až po takmer sto rokoch, v roku 1930 sa z neznámych dôvodov naklonila. Podľa posledných meraní má odklon až 99 cm. Šikmosť je zrejmá aj pri pozorovaní voľným okom, treba sa však postaviť na správnu svetovú stranu - zvonica je vychýlená na juhozápad.

Vrbové - Synagóga

Keď sa od veže pustíte dolu námestím, nemôžete minúť synagógu v maurskom slohu z roku 1883. V blízkosti osobitnej sakrálnej stavby sa zvláštne vynímajú panelákové domy zo 70. rokov. Obe architektonické ukážky líšiace sa časom svojho zrodu i účelom, pre ktorý vznikli, spolu čakajú na budúcnosť a na rekonštrukciu.

Tak trochu osamelo pôsobiace námestie zaručene ožíva trikrát do roka, keď tu bývajú tradičné jarmoky. Vrbovčania nadviazali na stáročnú jarmočnú tradíciu, ktorá sa začala už v stredoveku- zmienky o meste ako o významnom centre remeselnej výroby a jarmokov pochádzajú už zo 14. storočia. V tých časoch sa jarmoky konali pravidelne, snáď len s výnimkou pamätného roka 1599, keď mesto spustošili Turci. Na jarmokoch sa predávalo veľa krásnych a užitočných vecí, pretože zručné ženy tu vedeli paličkovať konopné čipky, remeselné dielne vyrábali modrotlačové látky, keramiku, a zahanbiť sa nedali ani miestni vinohradníci. Čo z toho ostalo? To možno poľahky zistiť na najbližšom jarmoku. Možno uvidíte nakoniec aj košikára, ako spletá vŕbové prútie...

Vrbové - erb rodu Bešeňovských

Lokalita: Pri úpätí Malých Karpát na Trnavskej pahorkatine, 10 km na západ od Piešťan.

Ako sa dostať do Vrbového: Po autostráde z Bratislavy, na odbočke do Piešťan odbočiť opačným smerom, ako sú Piešťany.

Historické zaujímavosti a atrakcie: Rodisko kráľa Madagaskaru, grófa Mórica Beňovského, Šikmá veža.

ib

.Pripojte komentár

Ďalšie info:

Bratislavský online sprievodca

Vydané: 2005-03-24
Aktualizované: 2005-03-24

Kategórie: Výlety, prechádzky - Výlety a prechádzky - Bratislava a okolie