Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Výstava dokumentuje 7000 rokov osídlenia Devínskeho hradu

Plastika hlineného koníka, staršia železná doba, zo zbierok Múzea mesta Bratislava
Plastika hlineného koníka, staršia železná doba, zo zbierok Múzea mesta Bratislava.

Deviateho apríla na Devínskom hrade otvorili výstavu Devín v praveku. Na výstave si môžete pozrieť archeologické nálezy, ktoré svedčia o tom, že stopy osídlenia na Devínskom hrade vedú do hlbokej minulosti.

"Nálezov je na výstave presne 366," odpovedala zostavovateľka výstavy, archeologička Mgr. Katarína Harmadyová, na otázku, či návštevníci naozaj uvidia 400 exponátov, ako avizovala tlačová správa k výstave a dodala "...ak teda nerátame rybacie kostičky z dávnej hostiny. Tie sme nespočítali."

Zdalo sa mi, že nálezov je na takú lokalitu, akou je Devínsky hrad, veľa, tak som vyzvedal, či všetky pochádzajú z hradu.

"99 percent nálezov je priamo z areálu hradu. Pripojili sme k nim tiež nálezy zo žiarového pohrebiska objaveného na Brigádnickej ulici v obci pod hradom," povedala K. Harmadyová.

"Čo z nálezov na hrade je naj?" znela ďalšia otázka. Dozvedel som sa, že každý nález má svoju hodnotu a pozoruhodné je, že to, čo sa na Devíne dosiaľ našlo, dokumentuje, že priestor hradu bol osídlený NAJMENEJ 7000 ROKOV. To je naozaj úžasné časové rozpätie.

K. Harmadyová pôsobí na Devíne od roku 2001 a podarilo sa jej tam nájsť napr. komplex keramických nádob z neskorej doby kamennej. Pričom viaceré nálezy staré 6000 rokov boli takmer neporušené.

Ďalej som sa dozvedel, že najstarší nález z Devínskeho hradu pochádza z obdobia približne 5000 rokov pred naším letopočtom a je to guľovitá nádoba s lineárnym výzdobným motívom. Bola nájdená v hrobe vedľa ľudskej kostry a zrejme v nej boli uložené zásoby pre cestu na druhý svet.

Na Devínskom hrade, ktorý je prirodzeným strategickým bodom v Devínskej bráne, sa striedali obdobia pokojného života i obdobia násilných nájazdov. Sú v doterajších nálezoch nejako zdokumentované aj dávne drámy?

"Zo záveru doby bronzovej sa v strednej časti hradu zachovali zvyšky opevnenia z dubového dreva," odpovedala K. Harmadyová. "To opevnenie zhorelo a za ním sa našiel objekt, v ktorom bola šálka a v nej sa zachovali zvyšky jačmennej kaše. Tá kaša nebola dojedená."

Tento nález sa datuje do obdobia 900 rokov pred Kristom. Hradisko pravdepodobne neodolalo nepriateľskému útoku...

Keramika z Devínskeho hradu z obdobia neolitu
Keramika z Devínskeho hradu z obdobia neolitu.

Guľovitú nádobu z neolitu na snímke vyššie našla archeologička, predchodkyňa K. Harmadyovej, PhDr. Veronika Plachá v roku 1972. Na Devíne viedla archeologický výskum vyše 40 rokov.

Obe archeologičky sa domnievajú, že v areáli hradu ešte nepreskúmali asi 30 percent plochy, napriek tomu, že sa tu kope od roku 1913 a systematicky od roku 1965.

Predmety nájdené počas archeologických výskumov na hrade Devín si môžete pozrieť na výstave Devín v praveku, ktorá bude prístupná počas dvoch turistických sezón do konca októbra 2016.

Pripravil: Vlado Bibel, snímky: Múzeum mesta Bratislava

Ďalšie info:

Hrad Devín

Vydané: 2015-01-15
Aktualizované: 2015-01-15

Kategórie: Výlety, prechádzky - Múzeá