Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Veľká Morava - Doba a umenie

Veľká  Morava - obálka

Publikácia vyšla v roku 1985 vo vydavateľstve Tatran. Autorom je historik Ján Dekan, predslov napísal český historik a archeológ Josef Poulík.

Kniha je v dobrom stave.

Výpravná publikácia s bohatým obrazovým materiálom patrí do knižnice odborníkov, ale aj milovníkov histórie a umenia. Jej predmetom je výtvarný prejav Veľkej Moravy. Kniha má prispieť k objasňovaniu veľkomoravskej problematiky, najmä "jej zamyslenie nad schopnosťou a šikovnosťou anonymných zakladateľov a tvorcov veľkomoravského umeleckého remesla, nad podnetmi, ktoré preberali z neskoroantického prostredia, z východného Stredomoria aj vyspelých európskych oblastí, nad všetkým tým, čo po dvadsaťročnom terénnom výskume na dnešnej Morave a juhozápadnom Slovensku charakterizuje a svedčí o úplne novej a svojráznej kultúrnej oblasti 9. storočia v slovanskom prostredí nad stredným Dunajom." (Josef Poulík v predslove Brány poznania).

V publikácii je ilustračný materál, mapy, resumé a katalogizačné poznámky v ruskom a nemeckom jazyku .

Náhrdelník z korálkov a strieborných košíčkov, Ducové, Veľká Morava - fotografia z knihy Veľká Morava

Obsah

Brány poznania Josef Poulík 11

Na troskách starého sveta 27

Pád Rímskej ríše a zánik antickej civilizácie.
Karpatská kotlina - korisť, návnada, brána.
Germáni, Slovania a nomádi.
Umenie pontských stepí.
Symbolizmus a abstraktivizmus.
Hra farieb a tieňov.

Sekera a luk 63

Samova ríša.
Oslabenie avarskej moci a postup Bulharov k dolnému Dunaju. Avarsko-slovanské "vyrovnanie".
Koniec Avarskej ríše.
Stredodunajské bronzy a vzkriesenie zverného štýlu.
Ohlasy antických tradícií.
Rastlinný a geometrický ornament.

Na rázcestí 118

Renovatio Imperii.
Cirkev a štát v boji o univerzalitu moci.
Zárodky národnostných štátov.
Mojmír a Pribina.
Moravania si hľadajú vlastný výraz.
Sásánovské a islamské vplyvy.
Karolínske prvky a blatnický horizont.
Stopy inzulárneho umenia.
Podnety z Jadranu.
Mikulčický štýl.

Lesk a bieda slávy 158

Rastislav a Svätopluk formulujú svoj vlastný program.
Konštantín a Metod, čiže význam napísaného slova.
Veľkosť a tragédia prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov.
Veľkomoravská syntéza.
Zosilnenie byzantských vplyvov.
Synkretizmus a stmeľovanie cudzích výtvarných prvkov.
Zručnosť domácich majstrov.

Epilóg 237

Chronologický prehľad 241
Katalóg 243
Zoznam reprodukcií v texte 249
Bibliografia 251
Resumé 255

OBJEDNAJTE TU:Order
Veľká Morava - Doba a umenie (použitá kniha)
Autor: Ján Dekan
Cena: 33.00 EUR
Mierka: 0
Kategória: História, memoáre
Vydavateľ: Tatran
Vydanie 1.
Rok vydania: 1985
ISBN: 61-667-85
Počet strán: 280
Tvrdá väzba
Rozmery: 24.50 x 34.50 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> História, memoáre

Vydané: 2009-03-24
Aktualizované: 2009-03-24

Kategórie: - História