Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Obchodné podmienky v online obchode Panoráma.sk / Slovakia Document Store

Ceny poštovného a balného do zahraničia sa môžu líšiť od uvedených cien.

Online obchod prevádzkuje:

PhDr. Ida Bibelová
Valachovej 6
841 01 Bratislava
Slovenská republika
mobil: 0905 454 205
e-mail: idigest@panorama.sk

Ako si objednávať na stránkach Panoráma.sk / Slovakia Document Store

Upozornenie: Pri niektorých kategóriách titulov sú uvedené ceny len orientačné. V prípade záujmu odošlite objednávku, pošleme Vám finálnu kalkuláciu. (U nás neplatíte hneď po doslaní objednávky.)

V súčasnosti pri vybavovaní objednávok spolupracujeme s partnermi, ktorí vybavujú zásielky. V závislosti od cenových podmienok partnera sa môžu meniť ceny poštovného a balného.

V elektronickom obchode na stránkach Panoráma.sk / Slovakia Document Store kupujúci nájde knihy a mapy a prípadne aj iné produkty a služby usporiadané podľa kategórií a niektoré podľa geografického triedenia. Zvolí si danú položku, počet jednotiek, ktoré chce kúpiť a vyberie geografickú lokalitu, kam ich chce doručiť. Potom klikne na "Pridaj do košíka". Tým tovar pridá do nákupného košíka, ktorého obsah sa automaticky zobrazí. Potom môže buď pokračovať vo vyhľadávaní ďalších položiek a pridávať ich do nákupného košíka, alebo uzavrieť objednávku.

Ak kupujúci klikne na "Objednaj", dostane sa do formulára, do ktorého vpisuje osobné údaje potrebné pre vystavenie faktúry - nákupnej účtenky.

V priestore pre uzavieranie objednávok uvádza údaje, ktoré sa zapisujú do databázy, a ktoré potrebujeme na vybavenie objednávky. Údaje, ktoré sú označené červeným znakom *, sú nevyhnutné. Bez nich objednávku nemôžeme vybaviť. Uvádzaná adresa je adresou, na ktorú bude zaslaná zásielka. Pokiaľ je adresa na doručenie iná, prosíme ju uviesť explicitne do komentára.

Súčasťou odosielania objednávky je aj výzva na potvrdenie, že kupujúci súhlasí s Obchodnými podmienkami. Ak kupujúci nezaškrtne túto výzvu, objednávka sa nezrealizuje.

Pri vypĺňaní objednávkového formulára je kupujúci vyzvaný, aby uviedol, či chce dostávať informácie o novinkách Panorámy.sk. V prípade súhlasu bude kupujúci dostávať informácie o novinkách na stránkach Panoráma.sk / Slovakia Document Store.

Ak kupujúci potvrdí, že súhlasí s obchodnými a platobnými podmienkami, zaväzuje sa prevziať objednaný tovar, alebo služby a zaplatiť cenu uvedenú v objednávke.

Po odoslaní formulára je kupujúcemu zaslaný e-mail, ktorý potvrdí cenu nákupu a informuje o termíne dodania. Vzhľadom na to si, prosím, upravte mailový filter tak, aby ste mohli prijímať poštu z adresy z domény Panorama.sk.

Spôsob platby

Za tovar možno platiť viacerými spôsobmi:

Online kartou, alebo cez službu Pay Pal, bankovým prevodom, dobierkou, alebo šekom, prípadne poštovou poukážkou.

Online platby sú realizované prostredníctvom medzinárodne uznávaných platobných kariet prostredníctvom služby Pay Pal.

Vzhľadom na to, že poštovné do zahraničia sa mení v závislosti od destinácie a hmotnosti objednávky, umožňujeme realizovať platbu až potom, ako pošleme kupujúcemu potvrdzujúci e-mail so záverečnou cenovou kalkuláciou. Nie sme platcovia DPH.

Súčasťou potvrdzujúceho e-mailu je internetová adresa našej stránky, z ktorej môže kupujúci zrealizovať online platbu, prípadne je v ňom upresnený iný spôsob platby.

V prípade online platby je kupujúci z našej stránky presmerovaný na stránku platobného systému Pay Pal, kde uvedie potrebné údaje. V závere objednávacieho procesu kupujúci dostane informáciu o súhrnej cene objednávky v EUR.

Poštovné a balné

Odoslanie tovaru v rámci Slovenska stojí pri hmotnosti zásielky do 1 kg: 3,90 EUR.

V závislosti od partnera, ktorý dodáva tovar, sa môžu ceny poštovného meniť.

Odoslanie tovaru v rámci Slovenska stojí pri hmotnosti zásielky nad 1 kg:

Podľa cenníka Slovenskej pošty za odosielanie balíkových zásielok.

Poštovné do Českej republiky stojí 11,16 EUR pri zásielke do 1 kg. Posielame druhou triedou doporučene. Zásielka do pol kg, druhá trieda, doporučene: 7,20 EUR.

Platby za poštovné a balné do destinácií mimo Slovenska a Českej republiky sú rozdelené do dvoch skupín: európske krajiny a krajiny mimo Európy. Uvedené ceny za balné a poštovné sú platné do hmotnosti tovaru 1 kg.

Poštovné do európskych krajín okrem Českej republiky: 13,56 EUR.

Poštovné do neeurópskych krajín: 21,96 EUR.

V prípade, že si kupujúci objednáva tovar zo zahraničia a platí bankovým prevodom, uhrádza príslušný poplatok banke na svojej strane.

Tovar, ktorý nie je platený formou dobierky, expedujeme až po obdržaní bankového potvrdenia o realizácii platby.

Minimálna hodnota tovaru, alebo služby, ktoré si kupujúci môže objednať, je 4 EUR, pokiaľ pri tovare, alebo službe nie je uvedené ináč.

Expedícia

Pokiaľ je tovar k dispozícii, posielame ho okamžite po objednávke, resp. po obdržaní platby. Vo výnimočných prípadoch, keď môže byť problém spojiť sa s vydavateľom, zákazníkov informujeme o termíne dodania.

Tovar posielame poštou. Prípadne je možné sa poň zastaviť osobne na základe predošlej telefonickej dohody.

Tovar je možné dodať kuriérom, alebo expresnou zásielkovou službou na základe e-mailovej požiadavky. Náklady za kuriéra hradí objednávateľ pri doručení tovaru.

V prípade, že ide o informačnú službu, dodávame ju prostredníctvom elektronickej pošty.

Faktúra - daňový doklad o nakúpenom tovare, alebo realizovanej službe - je súčasťou dodávky. V prípade, že ide o informačnú službu poskytovanú e-mailom, faktúra bude zaslaná poštou.

Reklamácie

Ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí, že balík je poškodený, je povinný s doručovateľom spísať protokol o zistených vadách spôsobených počas dopravy. Neskoršie reklamácie z titulu poškodenia balíka nebudú uznané.

Ak kupujúci zistí, že tovar bol poškodený iným spôsobom, má tovar reklamovať najneskôr do troch dní. Na tovar - knihy a multimediálne nosiče - je poskytnutá zákonom stanovená záručná lehota 6 mesiacov.

Mailový kontakt pre príjem reklamácií: idigest@panorama.sk

Telefonický, faxový kontakt pre príjem reklamácií: (00421) (2) 654 29 420.

Predávajúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie každej chyby ovplyvňujúcej kvalitu tovaru, ktorá existuje v momente dodávky alebo počas záručnej doby. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neodvratnými udalosťami (živelnou pohromou), mechanickým poškodením alebo opotrebením výrobku.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie obchodného tovaru zavinené poštou, alebo expresnou zásielkovou službou, alebo kuriérskou službou. Zároveň predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Táto možnosť neplatí pri softvére a multimediálnych nosičoch (CD, DVD, magnetofónových páskach a videokazetách).

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote do 15 pracovných dní odo dňa prijatia vráteného tovaru cenu zaplatenú za príslušný tovar za predpokladu, že tovar je v absolútne neporušenom stave a je možné ho ďalej predať a kupujúci ho odošle do 7 pracovných dní odo dňa obdržania zásielky.

Vrátenie peňazí sa vzťahuje len na hodnotu príslušného tovaru, náklady spojené s prepravou a balením tovaru hradí kupujúci.

Kupujúci môže tovar predávajúcemu vrátiť poštou na adresu obchodníka uvedenú nižšie, prípadne doručiť ho na ňu osobne.

V prípade vrátenia platby peniaze budú uhradené elektronickým prevodom na účet zákazníka, alebo formou poštovej poukážky. V prípade, že k zrušeniu obchodu došlo z vôle kupujúceho, pričom tovar bol dodaný v bezchybnom stave, hradí náklady na bankový prevod kupujúci.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky, ak kupujúci zámerne uvádza nesprávne údaje, alebo ak ide o dôvodné podozrenie, že dochádza k elektronickému útoku na online obchod Panorámy.sk.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté do objednávkových formulárov Panorámy.sk budú použité len pre účely realizácie nákupu a pre účely mailingu o novinkách Panorámy.sk, ak naň dal objednávajúci pri nákupe súhlas. Osobné údaje nebudú prepožičané žiadnej tretej strane s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru.

Kontakt

V prípade otázok kontaktujte: Vladimír Bibel (00421) (905) 454 205, čiže pri volaní zo Slovenska 0905 454 205.

Online obchod je umiestnený v priestore stránok http://www.panorama.sk.

OBJEDNAJTE TU:Order
Smiech na lane
Autor: Ivan Bajo
Cena: 12.90 EUR
Mierka: 0
Kategória: Horolezectvo
Vydavateľ: Panoráma.sk
Vydanie 6.
Rok vydania: 2021
ISBN: 978-80-967997-7-0
Počet strán: 156
Mäkká väzba
Rozmery: 22.70 x 15.50 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Horolezectvo

Vydané: 2002-11-08
Aktualizované: 2002-11-08

Kategórie: Služby, obchod