Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Nová vodácka lodenica v Bratislave

V Bratislave otvorili novú, v poradí už štvrtú budovu lodenice pri Karloveskom ramene Dunaja. Zainvestovala do nej Mestská časť Karlova Ves za pomoci magistrátu a nájomcom bude Klub vodných športov v Karlovej Vsi. Je to už štvrtá budova s "lodenicovou" architektúrou pri Karloveskej zátoke. Dve "pamätnícke" lodenice z minulého storočia patria Vodáckemu klubu Tatran a Kanoistickému klubu Karlova Ves. Ďalšiu novšiu lodenicu postavila už v tomto tisícročí Univerzita Komenského. Pri Karloveskom ramene sú aj ďalšie menšie lodenice, niektoré na starých lodiach.

Nová lodenica pri Karloveskom ramene v Bratislave
Nová lodenica pri Karloveskom ramene v Bratislave
Nová lodenica pri Karloveskom ramene v Bratislave
Nová lodenica pri Karloveskom ramene v Bratislave
Nová lodenica pri Karloveskom ramene v Bratislave
Nová lodenica pri Karloveskom ramene v Bratislave
Nová lodenica pri Karloveskom ramene v Bratislave
Nová lodenica pri Karloveskom ramene v Bratislave
Nová lodenica pri Karloveskom ramene v Bratislave
Nová lodenica pri Karloveskom ramene v Bratislave
Nová lodenica pri Karloveskom ramene v Bratislave
Nová lodenica pri Karloveskom ramene v Bratislave
Nová lodenica pri Karloveskom ramene v Bratislave

Foto: Branislav Bibel

Vydané: 2019-11-11
Aktualizované: 2019-11-11

Kategórie: Fotopotulky, filmy, reportáže