Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Chyby, ktoré Slováci robia v angličtine

Chyby, ktoré Slováci robia v angličtine - obálka

Ako naznačuje ilustrácia na obálke knihy, Slováci vedia do angličtiny niekedy poriadne "zaťať". Knižka s názvom Chyby, ktoré Slováci robia v angličtine, upozorňuje na najčastejšie chyby, ktoré vznikajú pri otrockom, bezduchom preklade zo slovenského jazyka do anglického a uvádza správny preklad slov a zvratov. Kniha je príručkou, a možno ju použiť ako pomôcku pri štúdiu anglického jazyka, ale aj ako pomôcku pri overovaní správnosti preložených slov a zvratov, respektíve pri vyhľadávaní správnych výrazov. Na tento účel slúži pomerne rozsiahly anglický index a slovenský register, ktoré spolu obsahujú vyše 4-tisíc hesiel.

Autor v predhovore uvádza, že kniha sa nevyžíva v systematických teoretických úvahách, ale v tom najlepšom význame práve systematickosť a dôslednosť jej dáva punc prehľadnej a šikovnej príručky. Okrem toho užívateľa iste poteší aj zmysel pre vtip, ktorý v knižke prebleskuje, napríklad tam, kde sa vysvetľujú omyly pri rovnako znejúcich slovách - homonymách. Ak sa chcete dozvedieť, prečo sa Angličan čudne zatvári, keď sa dozvie, že na obed dostane "chicken soap", nalistujte si miesto v knižke, ktoré vysvetľuje rozdiely medzi podobne znejúcimi slovami soap=mydlo, soup=polievka, sup=večera. Príručka vás naučí správnu písanú podobu týchto homonym, ideálne by však bolo aj si vypočuť, ako slová znejú. Zukové CD by bolo iste vhodným doplnkom textovej publikácie.

Ak vás v obsahu publikácie zarazí podkapitolka 1.5. Slová, ktoré sú v angličtine a nemčine rovnaké, ale ich významy sa nezhodujú, nejde o tlačovú chybu, mylný text obsahu nejakej inej učebnice. Zaradenie podkapitoly vysvetľuje autor príručky tým, že mnohí ľudia na Slovensku do istej miery ovládajú nemecký jazyk a v nemčine a angličtine existujú slová, ktoré sa píšu identicky, ale majú v jednotlivých jazykoch rozličné významy. Zvádzajú k chybám pri prekladoch, prípadne pri tlmočení z nemčiny do angličtiny. Užitočnou službou, ktorú príručka poskytuje, sú aj upozornenia na rozdiely medzi britskou, americkou a austrálskou angličtinou.

Príklad využitia príručky

Ak si potrebujete ujasniť, ako sa v angličtine správne používa napr. sloveso pýtať sa, k vysvetleniam a príkladom vás dovedie slovenský register aj anglický index. Dozviete sa, že:

ask after = pýtať sa na.

Zároveň nájdete chybný a správny preklad vety s použitím ask after:

Pýtal sa na tvoje zdravie.

Nesprávny preklad: He asked on your health.

Správny preklad: He asked after your health.

Príručka vás upozorní aj na slovo ask for= pýtať si a poskytne vám príklad jeho správneho a nesprávneho použitia vo vete.

Pýtam si odpoveď.

Nesprávny preklad: I am asking answer.

Správny preklad: I am asking for an answer.

V anglickom indexe nájdete okrem iného aj odkaz na iné chyby, ktoré sa pri danom slove vyskytujú.

He asked me what I thought about it - Spýtal sa ma, čo si o tom myslím.

Slováci takúto vetu bežne zle prekladajú ako: He asked me what I think about it. Opomenú pritom pravidlo súslednosti časov v hlavnej a vedľajšej vete.

OBSAH

1. SLOVÁ A ZVRATY, KTORÉ TREBA ROZLIŠOVAŤ (9)
1.1 Anglické slová, ktoré sa do slovenčiny prekladajú tým istým slovom (9)
1.2 Anglické slová, ktoré sa do slovenčiny prekladajú podobne (22)
1.3 Anglické slová a zvraty, ktoré sa na seba podobajú (25)
1.4 Slová, ktoré sú v angličtine a v slovenčine rovnaké alebo podobné, ale ich významy sa nezhodujú (43)
1.5 Slová, ktoré sú v angličtine a v nemčine rovnaké, ale ich významy sa nezhodujú (72)
2. NEANGLICKÉ ZVRATY (85)
3.ČLENY (102)
4. PREDLOŽKY (110)
4.1 Predložky, ktoré majú byť vynechané (110)
4.2 Predložky, ktoré sú nesprávne vynechané (114)
4.3 Predložky, ktoré sú nesprávne použité (118)
5. PRÍSLOVKY (127)
6. STUPŇOVANIE (130
7. DVOJITÝ ZÁPOR (135)
8. ČASY (137)
9. RODY (140)
10. ČÍSLA (142)
1. AKO TREBA ČÍTAŤ ČÍSLA (148)
11.1 Malé čísla (148)
11.2 Veľké čísla (148)
11.3 Roky (149)
11.4 Izby v hoteli, autobusy, popisné čísla domov (152)
11.5 Hodiny (153)
11.6 Telefónne čísla (155)
12.TELEPONIÁT (157)
13. POZDRAVY (159)
13.1 Neutrálne pozdravy pri stretnutí (159)
13.2 Iné pozdravy pri stretnutí (159)
13.3 Pozdravy pri rozlúčke (160)
14. NEPRAVIDELNÉ SLOVESÁ (161)
14.1 Jednoduchý minulý čas aj minulé príčastie (161)
Jednoduchý minulý čas aj minulé príčastie uvedených slovies sú alebo môžu byť v pravidelnom tvare (161)
14.2 Jednoduchý minulý čas aj minulé príčastie sú nepravidelné a nelíšia sa od seba (163)
14.2.1 Jednoduchý minulý čas aj minulé príčastie sa nelíšia od prítomného času (163)
14.2.2 Jednoduchý minulý čas aj minulé príčastie sa líšia od prítomného času (164)
14.3 Jednoduchý minulý čas aj minulé príčastie sú nepravidelné a líšia sa od seba (166)
14.4 Sloveso tread (167)
REGISTER (168)
INDEX (195)
POUŽITÁ LITERATÚRA

OBJEDNAJTE TU:Order
Chyby, ktoré Slováci robia v angličtine - vypredané
Autor: Štefan Konkol
Cena: 7.30 EUR
Mierka: 0
Kategória: Jazykové slovníky, cudzie jazyky
Vydavateľ: Smaragd
Vydanie 3.
Rok vydania: 2007
ISBN: 978-80-89063-18-5
Počet strán: 224
Mäkká väzba
Rozmery: 15.00 x 21.50 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Jazykové slovníky, cudzie jazyky

Vydané: 2008-10-20
Aktualizované: 2008-10-20

Kategórie: - Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky