Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovenčina interkultúrne - učebnica slovenčiny pre študentov hovoriacich po nemecky B1

Slovenčina interkultúrne

Učebnica Slovenčina interkultúrne podľa európskeho referenčného rámca zodpovedá úrovni B1. Je určená vysokoškolským študentom (slovakistom i neslovakistom). Svojím obsahom však môže osloviť aj ďalších záujemcov, u ktorých sa predpokladá znalosť slovenského jazyka na úrovni A2.

Učebnica je určená pre študentov hovoriacich po nemecky, ale v nemčine v nej sú iba slovníky.

Učebnicu tvorí osem lekcií s pomerne jednotnou štruktúrou. Každá lekcia obsahuje cvičenia na upevnenie základných komunikatívnych zručností (hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie), gramatiku v prehľadných tabuľkách, slovnú zásobu, riekanky, výslovnostné cvičenia a projekt, ktorý je kreatívnym vyústením celej lekcie. Na konci každej lekcie je kľúč so správnymi odpoveďami úloh a glosár - slovensko-nemecký slovník.

Súčasťou učebnice je aj CD s nahrávkami cvičení.

Určujúcou pri voľbe textov i cvičení bola inter-, príp. multikultúrnosť. Výber literárnych textov sleduje princíp kontrastu. Na zachytenie vývoja pri formovaní názorov a tradícií sme zámerne využívali vhodné texty prevažne klasických autorov v konfrontácii s modernými textami väčšinou internetovej komunikácie.

Učebnica Slovenčina interkultúrne má ambíciu na slovenskom a nemeckom trhu ponúknuť interkultúrny pohľad na vybrané sociálne a kultúrne javy tak, aby sa cesta osvojovania si jazyka pomocou Slovenčiny inerkultúrne stala aj cestou k poznaniu krás Slovenska, jeho kultúrneho bohatstva, a tým i uvedomovania si kultúrnych špecifík iných národov.

Farebnosť učebnice určujú základné slovenské národné farby a grafickú stránku typické ľudové ornamenty v súlade so zámerom, aby aj neverbálna stránka učebnice podnecovala k úvahám o osobitom i spoločnom v národných kultúrach. Grafické vyznenie celej učebnice je teda bielo-modro-červené, t.j. nielen farebnosť obálky, úvodné obrázky na prvej strane každej kapitoly, na ktoré sa koncepčne viažu precvičovania vybraných koncepcií, ale aj farebnosť piktogramov a grafické stvárnenie čísiel jednotlivých kapitol a cvičení. Súčasťou temer všetkých ilustrácií sú malé ornamentálne detaily.

Ďalšie info:

Slovenský jazyk pre cudzincov

Slovenčina interkultúrne - obsah

Obsah učebnice

Ak hľadáte učebnicu slovenčiny pre nemeckých študentov - začiatočníkov (úroveň A1, A2), zvoľte Slovenčinu Neu.

Ďalšie info:

Slovenský jazyk pre cudzincov

OBJEDNAJTE TU:Order
Slovenčina interkultúrne - učebnica slovenčiny pre študentov hovoriacich po nemecky B1
Cena: 29.00 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: elfa, s.r.o.
Vydanie 1.
Rok vydania: 2010
ISBN: 0
Počet strán: 146
Mäkká väzba
Rozmery: 20.20 x 28.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2016-03-10
Aktualizované: 2016-03-10

Kategórie: Knihy, literatúra