Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovník - úžasná haluz

Slovník slovenského jazyka (G - L)

Po dlhých piatich rokoch od vyjdenia prvého dielu Slovníka súčasného slovenského jazyka bol v utorok 10. mája uvedený jeho druhý diel, ktorý pokrýva heslá od H po L. Za druhým dielom slovníka je kus práce veľkého kolektívu jazykovedcov. Ak niekto nevie, čo obsahuje takýto slovník, tak ide o výklad slov, zjednodušene povedané, čo ktoré slovo znamená. Ak má viac významov, tak ich je tam viac uvedených. Zhromaždiť, vybrať, popísať 25418 heslových slov nie je ani ľahké, ani málo pracné. (Viac faktických informácii k slovníku je uvedených v našom online obchode.)

Na tlačovej besede venovanej vydaniu slovníka odznelo napríklad: "Náš slovník nie je kabinet kuriozít, my vyberáme typické a často používané slová... Usilujeme sa odraziť čo najširšiu lexiku slovenčiny.... Slovník treba vedieť čítať, rozumieť mu.... Nehovoríme jednotlivým slovám ostré nie - áno." V porovnaní s prvým dielom má tento slovník oveľa viac gramatických informácií o jednotlivých výrazoch, je z hľadiska morfológie silnejší.

Vyjdeniu slovníka predchádzal komentovaný rozhovor s jednou z autoriek v denníku Pravda. Tam sa objavil v súvislosti so slangovo-hovorovým slovom haluz výklad "sprostosť". Zaujalo ma, ako to v slovníku vlastne je. Slangová haluz sa zvykne viac používať na označenie niečoho pozitívne výnimočného, úžasného, a menej často ako znevažujúce slovo. Slovník zaznamenáva oba významy slangovej haluze, a samozrejme je tam aj pôvodná haluz - konár.

Vzhľadom na to, že také dielo, ako je tento slovník, nevychádza na Slovensku často, možno ho za pomoci jeho obsahu označiť za úžasnú haluz.

Ďalšie info:

Slovník súčasného slovenského jazyka

Vydané: 2011-05-10
Aktualizované: 2011-05-10

Kategórie: - Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky