Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovník súčasného slovenského jazyka

Slovník slovenského jazyka (G - L)

Po piatich rokoch pripravil Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra druhú časť Slovníka súčasného slovenského jazyka. Toto pokračovanie slovníka pokrýva slovnú zásobu od písmena H po L.

(Zopár postrehov z tlačovej besedy k uvedeniu slovníka je v článku Slovník - úžasná haluz.)

Slovník súčasného slovenského jazyka (A – G)

Prvý zväzok (A – G)

Redakčne pripravili Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová a kolektív.

Používateľ v slovníku na 1134 stranách nájde informácie o 30 293 heslových slovách:

  • výklad významu,
  • gramatickú charakteristiku,
  • normatívne a štylistické hodnotenie,
  • synonymá a antonymá,
  • príklady používania slov čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov
  • a mnoho ďalších užitočných údajov.

Slovník obsahuje 3680 frazeologizmov a iných ustálených spojení. Zachytáva základnú terminológiu z viac ako 100 vedných oblastí. Súčasťou slovníka je osobitná príloha obsahujúca názvy obcí a ich častí na Slovensku s príslušnými obyvateľskými menami.

Pri tvorbe slovníka sa využívali počítačové metódy a databáza Slovenského národného korpusu obsahujúca v súčasnosti 300 miliónov textových slov.

Toto výnimočné dielo poskytne používateľom nielen komplexný pohľad na lexikálne bohatstvo slovenčiny, ale aj kvalifikovanú pomoc pri výstavbe kultivovaného jazykového prejavu.

Druhý zväzok (H – L)

V druhom zväzku (H – L) Slovníka súčasného slovenského jazyka nájde používateľ na 1088 stranách informácie o 25418 heslových slovách: výklad významu, gramatickú charakteristiku, normatívne a štylistické hodnotenie, synonymá a antonymá, príklady používania slov čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov a mnoho ďalších užitočných údajov.

Slovník obsahuje 4397 frazeologizmov a iných ustálených spojení. Uvedením 10638 odborných pomenovaní (slov i spojení) slovník zachytáva základnú terminológiu z viac ako 100 vedných oblastí.

Súčasťou slovníka je osobitná príloha obsahujúca názvy obcí a ich častí na Slovensku s príslušnými obyvateľskými menami.

Pri tvorbe slovníka sa využívali počítačové metódy a databáza Slovenského národného korpusu, ktorá obsahovala 550 miliónov textových slov.

Toto výnimočné dielo poskytne používateľom nielen komplexný pohľad na lexikálne bohatstvo slovenčiny, ale aj kvalifikovanú pomoc pri výstavbe kultivovaného jazykového prejavu.

Ďalšie info:

Krátky slovník slovenského jazyka

OBJEDNAJTE TU:Order
Slovník súčasného slovenského jazyka (H - L)
Cena: 29.18 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: VEDA
Vydanie 1.
Rok vydania: 2011
ISBN: 978-80224-1172-1
Počet strán: 1088
Rozmery: 17.00 x 24.50 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2011-05-02
Aktualizované: 2011-05-02

Kategórie: - Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky