Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Technické pamiatky (Kultúrne Krásy Slovenska)

Technické pamiatky (Kultúrne Krásy Slovenska) - obálka

Slovensko, hoci sa historicky vníma ako poľnohospodárska krajina, je aj krajinou bohatou na technické pamiatky. V minulosti ho neobišiel rozvoj viacerých výrobných a priemyselných odvetví a najmä v oblasti ťažby a spracovania rúd patrilo medzi popredné európske krajiny. Technické pamiatky, ktoré zostali na Slovensku ako svedectvo nielen banskej, ale aj inej priemyselnej výroby, sú dnes azda najohrozenejšou časťou pamiatkového fondu. Za posledné roky priam zmizlo množstvo týchto pamiatok bez dôkladnej dokumentácie ich významných súčastí a ďalšie z nich chátrajú pred našimi očami. Z tohto dôvodu vznikla táto publikácia o ochrane vzácneho pamiatkového fondu, ktorý máme ukrytý v slovenských technických pamiatkach.

Z hľadiska kultúrno-historických pamiatok a atrakcií cestovného ruchu sú síce technické pamiatky možno najmenej atraktívne, avšak každá z nich skrýva v sebe kus histórie krajiny a má neopakovateľné čaro. Na Slovensku ich máme niekoľko stoviek a medzi nimi majú najväčšie zastúpenie mlyny, vodné nádrže, banské diela a mosty. Viaceré z nich sú aj cieľom mnohých turistických výletov a súčastou turistických trás. Texty o technických pamiatkach sú doplnené o staré pohľadnice, mapky a je samozrejmé, že nechýbajú ani súčasné fotografie.

Publikácia vyšla v dvoch jazykových verziách, v slovenskej a anglickej.

Vodný mlyn vJelke - z knihy Technické pamiatky

Ukážka z knihy

Pobrežné kolové mlyny na Malom Dunaji

Lodné mlyny na Dunaji v 19. storočí prestavovali niektorí mlynári na pobrežné kolové mlyny a presťahovali ich na Malý Dunaj. Pobrežné kolové mlyny sa však v minulosti vyskytovali na takmer všetkých veľkých európskych riekach, najmä v mestách. S rozvojom riečnej dopravy a pod tlakom bezpečnostných a hygienických opatrení kolové mlyny spolu s lodnými mlynmi v období novoveku postupne zmizli z obrazu veľkých miest. Zvláštnosťou je, že na našom území sa koncom 19. storočia znovu objavujú na toku Malého Dunaja.

Mlynica kolových mlynov má drevenú rámovú konštrukciu obitú doskami. Stojí pri brehu na drevených pilótach - koloch a masívne lopatkové vodné koleso sa otáča v prúde vodného toku. Druhý koniec hriadeľa uložený na podpornej stolici. Prúd vody koleso usmerňovala hať z kolov a prútia povyše mlyna a doštená podlaha. Prevodovú sústavu tvoria dva páry ozubených kolies, veľké vonkajšie ozubené palečné koleso a menšie palečné koleso s ozubením, tzv. pastorkom na spoločnom hriadeli. Kolesá poháňali kameňové zloženie na mlynskom lešení (mlyn v Tomášikove), neskôr aj továrensky vyrábané tzv. valcové stolice, čistiace a osievacie stroje, resp. mechanické výťahy, ľudovo "paternoster" poháňané remeňmi cez prevodový hriadeľ, transmisiu (mlyny v Jelke, Jahodnej).

Mlynica bola pôvodne nizka jednopriestorová miestnosť. Cez malé okienko mlynár pozoroval chod vodného kolesa, ako aj príchod gazdov s melivom z druhého brehu rieky. V takom prípade prišiel po vrecia s obilím na člne. Z brehu bol mlyn prístupný úzkou drevenou lavičkou. Jednoduchá stavba mlyna je krytá sedlovou strechou so šindľom. Takto sa zachoval kolový mlyn Jána Maticzu v Tomášikove v krásnom prírodnom zákutí na sútoku Malého Dunaja a Suchého potoka. Postavený bol v roku 1893, mlel až do roku 1960 a od roku 1982 je po adaptácii sprístupnený ako múzejná expozícia. Némethov mlyn v Jelke je v roku 1894 ešte evidovaný ako lodný, v roku 1899 bol adaptovaný na kolový mlyn, ktorý jeho majiteľ neskôr modernizoval a nadstavil ako valcový mlyn s troma podlažiami, nadstavcom pre výťahy, žľabom na spúšťanie vriec do vozov a prachovou komôrkou. Po úplnej deštrukcii mlyn v roku 1993 obec zrekonštruovala a v areáli zriadila múzeum. Tretím zachovaným kolovým mlynom na Malom Dunaji je mlyn v Jahodnej. V polovici 20. storočia tu stáli ešte tri mlyny aj keď značne prestavané a modernizované. Jeden z nich, mlyn Štefana Nagya bol zrekonštruovaný v roku 1999. Zvláštnosťou je hybridný mlyn v Dunajskom Klátove na Klátovskom ramene Malého Dunaja. Klasický pobrežný kolový mlyn zmodernizovali v roku 1920. Vodné koleso i s prevodovým mechanizmom zostalo v prúde toku na koloch, ale na brehu postavil majiteľ murovanú tehlovú mlynicu. Budova je dvojpodlažná, vybavená valcovou stolicou a kameňovým šrotovacím zložením. Rozvod meliva zabezpečujú výťahy poháňané cez transmisný prevod spolu s čistiacimi a vysievacími strojmi. K mlynu patria aj obytné a hospodárske objekty usadlosti mlynára v peknom prírodnom prostredí. V roku 1987 bol mlyn sprístupnený ako expozícia mlynárstva.

Lesná železnica vo Vychylovke - z knihy Technické pamiatky

Obsah

Technické pamiatky na Slovensku 4
Pamiatky výroby 11
Ľudové technické pamiatky 12
Mlyny 13
Cajla – vodný kolesový mlyn 14
Bohunice – vodný kolesový mlyn 14
Vodný mlyn vo Vrábľoch 15
Habánsky mlyn v Sobotišti 16
Mlyn vo Veľkých Teriakovciach 17
Vodné mlyny v Kvačianskej doline 17
Lodný mlyn v Kolárove 18
Pobrežné kolové mlyny na Malom Dunaji 20
Holíč – veterný mlyn 21
Kováčske vyhne 23
Hrnčiarske dielne 24
Dielne na výrobu modrotlače 26
Vápenícke pece 27
Banské pamiatky 28
Bansko-technické pamiatky Banskej Štiavnice 29
Vodohospodársky systém „štiavnické tajchy“ 29
Štôlne a dedičné štôlne 30
Dedičná štôlňa Glanzenberg 30
Dedičná štôlňa Horný Bíber 30
Svätotrojičná dedičná štôlňa 31
Voznická dedičná štôlňa 31
Šachta František s ťažnou vežou 31
Šachta Mayer s ťažnou vežou 32
Banícka klopačka 32
Technické pamiatky Kremnice 33
Dedičné štôlne 33
Ťažná veža Ferdinand 34
Ťažná veža Ludovika 35
Štvrtá šachta s podzemnou elektrárňou 35
Turčekovský vodovod 35
Banícka klopačka 37
Technické pamiatky Španej Doliny 38
Ťažná veža šachty Ludovika 38
Špaňodolinský banský vodovod 39
Banícka klopačka 39
Solivar Prešov 40
Opálové bane v Dubníku 42
Hutnícke pamiatky 44
Hámre v Medzeve 45
Tischlerov hámor 46
Vysoká pec v Červeňanoch 47
Vysoká pec v Nižnej Slanej – Etelka huta 48
Vysoká pec vo Vlachove – Karlova huta 49
Vysoká pec Osrblie-Tri Vody 49
Vysoká pec Podbiel – Františkova huta 50
Priemyselné pamiatky 52
Kremnická mincovňa 54
Modra – manufaktúra na majoliku 54
Holíčska fajansa 55
Sklárne v Lednických Rovniach 56
Mlyn a vodojem v Trnave 58
Mlyn 58
Vodojem 58
Priemyselné pamiatky v Bratislave 60
Bratislavská cvernová továreň 62
Sklad č. 7 (Zimný prístav) 62
Nová plynáreň na Mlynských Nivách 63
Pamiatky bratislavského vodovodu 64
Pamiatky techniky 67
Mosty 68
Drevené mosty 69
Kamenné mosty 70
Kúpeľný kolonádový most v Piešťanoch 73
Železničné pamiatky 74
Lesné železnice 74
Úvraťová lesná železnica Vychylovka – Tanečník 75
Čiernohronská železnica Hronec – Čierny Balog 77
Pribylina – areál Čiernovážskej železnice v Múzeu liptovskej dediny 77
Lesná železnica v Ľubochni 78
Železničné pamiatky hlavnej železničnej siete 79
Telgártska slučka 80
Lanovka na Lomnický štít 81
Železničné pamiatky Bratislavy 83
Stanica konskej železnice 83
Stanica parnej železnice 84
Sklady I. a II. v areáli bývalej parnej železnice (Múzeum dopravy) 85
Hlavná stanica 86
Pamiatky vodného hospodárstva a energetiky 88
Vodná nádrž Bacúch 89
Vodná nádrž Smižany 89
Vodná nádrž Úhorná 89
Prečerpávacia stanica Patince 90
Malá vodná elektráreň Huncovce 91
Hydrocentrála Ladce – Dolné Kočkovce 93
Vodojem v Komárne 95
Vodná elektráreň v Ľubochni 95
Vodná elektráreň Jelenec – Staré Hory 96
Parná elektráreň v Poprade 96
Pamiatky vedy 100
Observatórium v Hurbanove 101
Astronomické observatórium na Skalnatom plese 102
Technické múzeá 104
Slovenské poľnohospodárske múzeum Nitra 105
Slovenské technické múzeum Košice 106
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica 107
Použitá literatúra 108

Ďalšie info:

Edícia Kultúrne Krásy Slovenska

OBJEDNAJTE TU:Order
Technické pamiatky (Kultúrne Krásy Slovenska)
Cena: 9.92 EUR
Mierka: 0
Kategória: Pamätihodnosti, architektúra
Vydavateľ: Dajama
Vydanie 1.
Rok vydania: 2007
ISBN: 978-80-89226-43-6
Počet strán: 108
Mäkká väzba
Rozmery: 16.00 x 24.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Pamätihodnosti, architektúra

Vydané: 2008-01-30
Aktualizované: 2008-01-30

Kategórie: - Technické pamätihodnosti