Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Tradície slovenskej rodiny

Tradície slovenskej rodiny - obálka

Publikácia, ktorá je vysokoškolskou príručkou pre študentov etnológie, folkloristiky a histórie, môže zaujať aj laickú verejnosť. Upúta faktami o tradíciách slovenskej rodiny a tiež bohatým ilustračným materálom.

Z úvodu

Podnetov k napísaniu knihy o tradíciach slovenskej rodiny bolo niekoľko. Uvedomovali sme si, že takáto publikácia chýba širšej slovenskej kultúrnej verejnosti ako aj stále početnejším zahraničným záujemcom.

Novinári, moderátori, publicisti aj politici radi používajú spojenia ako "typická slovenská rodina", "naša rodina", "naše rodinné tradície". Iste každý používateľ týchto pojmov označuje nimi svoju konkrétnu predstavu, javy a vzťahy, ktoré mu najviac rezonujú.

Hlavnú zložku našich zistení tvorí recentný materiál, z prvej polovice 20. storočia, pravda, s prípadnými hlbšími historickými exkurziami, kde si to analýza vyžadovala a naše poznanie umožňovalo, ale aj naopak, s vývinovým radom vedúcim až do súčasných súvislostí spôsobu života.

Väčšna prezentovaného materiálu dokumentuje javy a vzťahy príznačné pre roľnícke prostredie. Takéto sústredenie vyplynulo prinajmenej z dvoch príčin. Jednou je socio-profesionálna a kultúrna charakteristika Slovenska, kde základnou kultúrotvornou vrstvou bolo po stáročia roľnícke obyvateľstvo. Druhá príčina úzko súvisí s prvou - tradície a spôsob života roľníckeho obyvateľstva sústredili na seba záujem väčšiny doterajších výskumov v oblasti rodinného života.

Ilustračnú zložku knihy tvoria staré fotografie z rodinných albumov a archívov, ktoré svojím časovým záberom zodpovedajú obdobiu spracovanému v textovej časti. Použili sme doteraz nepublikované fotografie z fondu Encyklopédie národopisu Slovenska. Pripojená bibliografia dáva možnosť prípadnej širšej orientácie v problematike.

Fotografia z knihy Tradície slovenskej rodiny

Obsah

I. Úvod Marta Botíková
II. Rodinné formy na Slovensku / Soňa Švecová (9)
III. Príbuzenské názvy /Soňa Švecová (32)
IV. Rodina a dedina / Soňa Švecová (50)
V. Premeny v živote člena rodiny / Soňa Švecová (61)
VI. Delenie a dedenie rodinného majetku / Soňa Švecová (94)
VII. Rodina v dome a vo dvore / Soňa Švecová (109)
VII. Príbuzenské vzťahy medzi rodinami / Soňa Švecová (131)
IX. Regulácia pôrodnosti / Marta Botíková (148)
X. Rodinné obyčaje / Kornélia Jakubíková (161)
XI. Namiesto záveru.. / Marta Botíková (190)
XII. Literatúra / Marta Botiková (195)
XIII. Slovak Family Traditions (Summary) /209

Ďalšie info:

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska

Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska

Tradičná kultúra regiónov Slovenska

Pramene k obyčajovej tradícii a sviatkovaniu na Slovensku na konci 20. storočia (Dva zväzky)

OBJEDNAJTE TU:Order
Tradície slovenskej rodiny
Cena: 12.28 EUR
Mierka: 0
Kategória: História, memoáre
Vydavateľ: VEDA
Vydanie 1.
Rok vydania: 1997
ISBN: 80-224-0461-6
Počet strán: 242
Mäkká väzba
Rozmery: 20.50 x 30.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> História, memoáre

Vydané: 2006-10-10
Aktualizované: 2006-10-10