Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

30 000 EUR na dunajské projekty od Dunajského fondu

Dunajský fond

Stredoeurópska nadácia v rámci svojho nadačného programu Dunajský fond vyhlasuje s podporou Nadácie VÚB / VÚB Banky a spoločnosti SLOVNAFT, a.s., prvú grantovú výzvu Dunajského fondu, v ktorej bude rozdelená suma v maximálnej výške 30 000 eur.

Výzva je zameraná na finančnú podporu verejnoprospešných projektov a kultiváciu verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja.

O grant sa môžu uchádzať neziskové organizácie s ucelenými projektmi alebo aj čiastkovými aktivitami, ktoré sú súčasťou ich dlhodobejších projektov. Projekty musia napĺňať niektorý z týchto cieľov Charty Dunajského fondu:

bližší kontakt s riekou; bohatší život na rieke (vrátane prírodných hodnôt); plynulejší a príjemnejší pohyb pri/na rieke; spojenie prostredníctvom rieky so susedmi a ďalšími štátmi/sídelnými celkami.

Termín pre podávanie žiadostí je 29. február 2016. Podrobné podmienky grantovej výzvy a formuláre je možné nájsť na webovej stránke www.dunajskyfond.sk.

Grantové žiadosti vyhodnotí odborná porota, pozostávajúca z členov Kruhu poradcov Dunajského fondu, ktorý tvoria osobnosti pôsobiace v urbanizme, architektúre, environmentálnej oblasti, ako aj osobnosti podieľajúce sa na tvorbe podujatí mestského a komunitného života a športovo-rekreačných aktivít na rieke. Konkrétnu výšku podpory úspešných žiadostí bude schvaľovať Správna rada Stredoeurópskej nadácie. Zoznam úspešných žiadateľov bude známy do 15. apríla 2016.

Stredoeurópska nadácia predstavila svoj nadačný program Dunajský fond v septembri 2015 na otváracom 1. Fóre Dunajského fondu s podporou partnerov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Bratislavského samosprávneho kraja, Hlavného mesta SR Bratislavy a Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou, ktorá združuje finančné, nefinančné a ľudské zdroje pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Po realizovanej prvej výzve plánuje Stredoeurópska nadácia vyhlásiť v spolupráci s prispievateľmi Dunajského fondu ďalšiu grantovú výzvu.

Stredoeurópska nadácia / www.dunajskyfond.sk

<%rubrprir lang%>

Ďalšie info:

Vznikol Dunajský fond

Vydané: 2016-02-07
Aktualizované: 2016-02-07

Kategórie: Voda - splavy, výlety, príbehy - Príroda, životné prostredie