Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Veľká októbrová

Indiánske leto
Október má poníka,
s indiánmi podniká.
Keď precvála závoj hmly,
teátro farieb si pozri.
© Copyright Vlado Kantor, foto: Braňo Bibel, 8.10.2014 (707)

Indiánske leto je americké označenie pre teplé počasie, ktoré prichádza po prvých mrazoch. V USA bolo prvýkrat zaznamenané v roku 1778. A toto spojenie bolo používané možno preto, lebo ho prvýkrát zažili v oblastiach obývaných indiánmi, alebo možno preto, že o ňom rozprávali indiáni. Býva spájané s 18. októbrom, čo je Deň Sv. Lukáša.

Indiánske leto II
Október má čelenku,
squaw nalieva pálenku.
Mustangy už tancujú
a leto nám vracajú.
Nasadni do kanoe,
jeseň zavriem v komore.
© Copyright Valentína, 10.10.2014 (708)

Vydané: 2014-10-08
Aktualizované: 2014-10-08

meniny prianie blahoželanie vinš veselé sentimentálne ironické humorné básnička verše oslávenec jubilant mená kalendár sviatok

Kategórie: Rýmovačky