Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Básnička o strapatej skale

687. Strapatá skala
Strapatá skala sama sa bála,
stromy si na pomoc zavolala.
Vetrík hvízda, stromy češe,
skala spieva ľuďom v lese:
Spolu si tu stojíme,
za veky vekov splynieme.
© Copyright Vlado Bibel, 25.11.2013

Vydané: 2013-11-28
Aktualizované: 2013-11-28

meniny prianie blahoželanie vinš veselé sentimentálne ironické humorné básnička verše oslávenec jubilant mená kalendár sviatok

Kategórie: Rýmovačky - Sentimentky