Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Devínske Karpaty - prístupové cesty

Najznámejším východiskom turistických trás do Devínskych Karpát je Devín. Z parkoviska pod hradom vychádzajú turisticky značkované trasy na Sandberg, Devínsku Kobylu a do Dúbravky a na nadväzujúcej turisticky značkovanej trase aj do Karlovej Vsi.

Najmenej náročný prístup z hľadiska celkovej dĺžky nástupu po hranicu lesa (iba 100 m), prevýšenia a jeho strmosti je z konečnej zastávky a obratiska autobusov a trolejbusov na Kuklovskej ulici v Karlovej Vsi na konci Dlhých dielov (250 m n.m.).

Turisticky značkované trasy do Devínskych Karpát vedú tiež z Dúbravky (modrá, žltá a zelená), Karlovej Vsi (modrá) ako aj z Devínskej Novej Vsi (modrá a zelená).

Z Dúbravky (cca 220 m n.m.), Karlovej Vsi (200 m n.m.) a najmä z Devínskej Novej Vsi (150 m n.m.) sú nástupy do tejto oblasti dlhšie (z Dúbravky 0.7 km po modrej značke, z Karlovej Vsi 1.3 km po modrej značke a z Devínskej Novej Vsi 1.2 km po zelenej značke alebo 0.6 km po modrej značke), podstatne strmšie a vzhľadom na ich nižšiu polohu treba prekonať aj väčšie prevýšenie.

Z južnej strany sú Devínske Karpaty prístupné len po neznačených lesných cestách. K hlavnému hrebeňu vedú lesné cesty od zastávok MHD na Devínskej ceste – od MHD Zlaté schody vedie lesná cesta k dolnému okraju lúky na Kráľovej hore, ďalšia lesná cesta smerom k Devínu vedie do Jezuitských lesov, od MHD Hájovňa vedie lesná cesta do Jezuitských lesov, ďalšia lesná cesta vedie roklinou Mokrého jarku do sedla Švábsky vrch a od MHD Starý kameňolom vedie chodník cez Fialkovú dolinu na bývalú vozovú cestu do sedla Dúbravská hlavica, príp. od MHD Dolné Koruny po bývalej vozovej ceste z tejto časti Devína do sedla Dúbravská hlavica.

Vydané: 2011-02-13
Aktualizované: 2011-02-13

Kategórie: Výlety a prechádzky - Bratislava a okolie - Výlety, prechádzky