Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Koledy s melódiami

Ikonka pre koledy s melódiami

Tri veselé ľudové koledy pre čas vianočný a novoročný.

Ďalšie info:

V tomto domčeku švárny mládenec - ľudová koleda z Oravskej Polhory

Koleda Dajceže nam, dajce z Olcnavy na Spiši

Prišiou ku nam Novi rok - novoročná obchôdzka s muzikou z Gemera

Tradičné ľudové vianočné a novoročné vinše a koledy: >>

Vydané: 2013-12-19
Aktualizované: 2013-12-19