Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Medveď, koza, kôň

Koza - ľudová maska

Medveď, koza, kôň sú najtypickejšie zvieracie masky fašiangov. Medveď je symbolom sily, kôň zosobňuje život a energiu, a koza predstavuje plodnosť.

Medveď ako fašiangová maska sa na Slovensku vyskytoval v dvoch hlavných podobách, ktoré sa však často vzájomne prelínali a nahradzovali. Bola to maska medveďa v kožušinovom odeve alebo maska medveďa, vyrobená zo slamy či hrachoviny.

Kôň je aj symbolom šťastia. Prináša ho konská podkova. V kresťanskom svet sa to pravdepodobne sa odvíja od toho, že podkova má tvar písmena C, ktoré symbolizuje slovo Christos.

Koza je jednou z najstarších zvieracích masiek, znázorňuje ju naruby obrátená kožušina s prišitými kozími, novšie baraními rohami alebo drevená hlava s otváracou papuľou vedená na tyči, často so zvoncom na šiji. Ako uvádza Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, V Liptovských Sliačoch túto masku nazývajú Chriapa.

V staršej vianočnej hre "chodenie s kozou", ktorú púšťajú do domov "na zimovisko", účinkuje aj bača, Herodes alebo žandár, vojak, cigán s cigánkou. Hru tvoria jednoduché, čiastočne improvizované žartovné výstupy – čert vodí kozu po izbe, tá vyskakuje, dobiedza do dievok a straší deti. Na záver účinkujúci vinšujú a domáci ich obdarúvajú.

Kôň - ľudová maska

Maska koňa si vyžadovala zohratú dvojicu účinkujúcich.

Ďalšie info:

Na fašiangy, od Troch kráľov do Popolcovej stredy, kraľujú masky

Vydané: 2011-01-08
Aktualizované: 2011-01-08

Kategórie: Miestna kultúra, folklór