Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Októbrové pranostiky

Jeseň v dunajských ramenách
Jeseň v dunajských ramenách. Autor / zdroj: Vlado Bibel.

K októbru patrí jedna ľudová hádanka. Je takáto:

Nemá štetec, ani farby, predsa lístie žltým farbí.

Čo je to? No predsa jeseň. Október je jesenný mesiac a pranostiky o októbri vravia, že keď v októbri mrzne a sňazí, budúci január teplom blaží. Alebo ináč: Keď v októbri prídu tuhé mrazy, v januári zima málo nás omrazí. Tiež vraj platí: Ak skoro v októbri sneh opadá, bude mäkká zima.

Ďalšia pranostika tvrdí o októbri: Jestli v tomto mesiaci napadnutý sneh dlho trvá, bude i dlhá zima, naopak, jestli krátko trvá, bude krátka zima. Čiže v októbri krátky a skorý mrazík znamená krátku zimu, dlhé októbrové ochladenie zasa dlhú zimu.

To, aká bude zima, predznamenávajú podľa ľudových pozorovaní aj sršne a osy: Keď je v októbri mnoho sršňov a osí, bude dlhá zima. Ďalšie okrídlené tvory v októbri signalizujú, aké bude počasie: Divoké husi na odlete - je už aj po babom lete.

Pranostiky prikladajú význam aj októbrovým dažďom: Dažde v októbri predpovedajú úrodný rok.

Z októbrových mien si pranostiky všímajú napr. Teréziu (15. októbra), keď vravia, že Na Teréziu každý švec obírá.

Najviac z mien si pranostiky všímajú Gála, čiže Havla. Dňom sv. Gála je 16. október, ale jeho meno v kalendári nenájdeme, pretože 16. októbra podľa kalendára, ktorý máme k dispozícii, slávi meniny Vladimíra. (Sv. Gál bol kresťanský svätec, pochádzal z Írska a jeho životná dráha vrcholila v dnešnom Švajčiarsku.)

Gál predznamenáva, aká bude zima: Aký sa deň Havla ukazuje, taká zima sa objavuje. Alebo sucho na Gála, zima stála. Gál dokonca predznamenáva, aké bude budúce leto: Sucho na Gála zvestuje suché budúce leto. Gál je aj predelom v poľnohospodárskych prácach: Svätý Havel prácu na poli zastavuje.

Z mien sa v októbrových pranostikách dostáva ešte veľká pozornosť Šimonovi aj s jeho svätým súpútnikom sv. Júdom (30. október). Najznámejšie je Šimon a Júdy vyháňajú baču z búdy, alebo Šimon a Judy - alebo sneh, alebo hrudy.

Spracoval vb

Keď v októbri mrzne a sňazí, budúci január teplom blaží... a ďalšie pranostiky na október.

Vydané: 2012-10-03
Aktualizované: 2012-10-03

Kategórie: Kalendár mien a zvykov - Miestna kultúra, folklór