Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Júl 2021: Na Pajštúne nič nové - kamene naďalej padajú

Porovnajte, koľko skál a úlomkov tehál pribudlo na miestach, kde sa okrem horolezcov voľne premávajú aj nič netušiaci turisti s deťmi
Porovnajte, koľko skál a úlomkov tehál pribudlo na miestach, kde sa okrem horolezcov voľne premávajú aj nič netušiaci turisti s deťmi. Autor / zdroj: Vlado Bibel.

Približne to isté miesto chodníka pod Pajštúnom niečo po vyše roku - na snímke vidieť, že pribudlo veľa popadaných skál. Sú tam aj malé úlomky tehál, pred ktorými by prilba mohla ochrániť, ale aj kusy skál, ktoré by aj pre ľudí v prilbách mohli mať účinky nezlučiteľné so životom. V dosahu padajúcich "pajštúnskych pozdravov" je turistický chodník, po ktorom sa presúvajú denne desiatky - stovky ľudí, bez toho, aby ich nejaká tabuľa upozorňovala na nebezpečenstvo. Turistický chodník by mal byť spod hradu presunutý dolu do lesa, kým hrad nebude sanovaný.

Vlado Bibel

Ďalšie info:

Pajštúnsky hrad

Máj 2020: Na Pajštúne nič nové - kamene naďalej padajú

Pajštúnska ruská ruleta, alebo: Nemal by sa Pajštún pre turistov uzavrieť?

Po vyše roku som odfotil to isté miesto na chodníku pod Pajštúnskym hradom. Žiaľ, snímky sú dokladom, že zhora na frekventovaný turistický chodník stále padajú skaly.

Vydané: 2021-07-22
Aktualizované: 2021-07-22

Kategórie: Výlety a prechádzky - Bratislava a okolie - Výlety, prechádzky