Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Pozorovanie vtáctva a prírody v rezervácii Devínska Kobyla

Včelárik

Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla predstavuje jednu z najvýznamnejších maloplošných chránených území juhozápadného Slovenska s výbornými možnosťami pre nenáročnú turistiku a spoznávanie prírodných krás.

Na ploche niečo vyše 100 hektárov sa vyskytuje množstvo vzácností, a to nielen z hľadiska botaniky a zoológie, ale aj z hľadiska paleontológie, geomorfológie a archeológie.

Z Devínskej Kobyly je pekný výhľad na Bratislavu, Dunaj, Devín a Devínsky hrad, a Rakúsko. Devínska Kobyla sa zdvíha nad prielomom Dunaja cez Karpaty, nad Devínskou bránou, v historii známou ako Porta Hungarica.

Svetoznámou súčasťou Devínskej Kobyly je paleontologické nálezisko Sandberg s unikátnym výskytom neogénnych skamenelín. Dosiaľ sa tu našlo viac ako 350 druhov fosílnych organizmov.

Z vtáčích druhov, ktoré obohacujú okolie Sandbergu možno spomenúť kolónie pestrofarebných včelárikov zlatých. Z ďalších druhov vtáctva sa tu vyskytujú napríklad brehule hnedé, kavky tmavé, tesáre čierne, dudky chochlaté a včeláre lesné.

Zaujímavosti:

Turistika v prírodnej rezervácii

Sandberg s nálezmi skamenelín

Teplomilná fauna and flóra

Včelárik zlatý

Dudok chochlatý

Výpravy za rybárikom

V dunajských ramenách je možné pri výlete na kanoe stretnúť sa s rybárikom riečnym - Alcedo Atthis.

Ďalšie info:

Výlety na kanoe na Dunaji, v dunajských ramenách

Vydané: 2005-06-25
Aktualizované: 2005-06-25

Kategórie: - Príroda, životné prostredie