Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Jarné upratovanie bratislavských brehov

Pozvánka na jarné upratovanie bratislavských brehov 2019 od Asociácie  vodáckych klubov Bratislava

Bratislavskí vodáci aj Mestská časť Bratislava Devín organizujú v sobotu, 13. apríla 2019, jarné upratovanie. Vodáci sa sústreďujú na bratislavské riečne brehy Dunaja a Moravy, mestská časť aj na Devín a svahy Devínskej Kobyly.

Pozvánka na upratovanie Devína od Mestskej časti Bratislava Devín
Leták - ako dlho sa rozkladajú jednotlivé druhy odpadu

Z minulých rokov

Jarné upratovanie brehov Dunaja pred Dunajčíkom
Jarné upratovanie brehov Dunaja pred Dunajčíkom. Autor / zdroj: Braňo Bibel.

Celkom slušná kopa. Vyzbierali ju 2. apríla brigádnici na petržalskom brehu Dunaja.

Jarné upratovanie brehov Dunaja v Bratislave

Asociácia bratislavských vodáckych klubov a jej početní partneri vás pozývajú na jarné upratovanie brehov Dunaja. V sobotu 2. apríla o deviatej hodine bude zraz zájemcov v Bratislave v troch lokalitách: Karlova Ves so zrazom pri rybárskom klube Mark Twain, Staré mesto so zrazom pod mostom Lafranconi a Petržalka so zrazom pri vodáckom klube Dunajčík. Veľkokapacitné kontajnery zabezpečia mestské časti, stačí si priniesť pomôcky na zber smetí (hlavne rukavice) a chuť do práce!

Kontakty pre záujemcov su uvedené na obrázku.

Upratovanie na väčšom území ako v minulosti

Jarné upratovanie podunajských nádbreží nie je novým podujatím. Po minulé roky vždy na jar vodáci spoločne s ďalšími združeniami a iniciatívami upratovali brehy Karloveskej zátoky. Tento rok sa Asociácii vodáckych klubov po prvý raz podarilo skoordinovať túto akciu na väčšom území bratislavských brehov Dunaja – v Karlovej Vsi, v Petržalke a v Starom Meste.

Asociácia vodáckych klubov informuje, že sa pridávajú sa aj vodácke kluby, športové, ochranárske a iné združenia pôsobiace aj v ďalších lokalitách – pri starom koryte Dunaja, Malom Dunaji, rieke Morave atď.

O Asociácii bratislavských vodáckych klubov

Asociácia bratislavských vodáckych klubov združuje kluby, iniciatívy aj jednotlivcov zo všetkých odvetví vodáckeho športu – rýchlostnej kanoistiky, vodného slalomu, raftingu, veslovania, vodnej turistiky, expedičných a extrémnych disciplín. Nezameriava sa len na športovanie, venuje sa rozvoju verejných priestorov pri vode, obnove historických lodeníc aj ochrane prírody.

(id)

<% rubrprir lang%>

Vydané: 2016-05-01
Aktualizované: 2019-04-12

Kategórie: Príroda, životné prostredie