Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Vyhliadková plavba: Tri (päť) hradov v Devínskej bráne

Dunajská reportáž: S Twin City Linerom z Bratislavy do Viedne a späť. Devínsky hrad.

Ak sú niektoré miesta v Európe významné a zaujímavé, tak je to Devínska brána, niekdajšia Porta Hungarica. Označuje sa tak prielom, ktorý v horskom chrbáte Malých Karpát vytvorili vody Dunaja v priestore od rakúskeho Hainburgu po Bratislavu. Niekedy sa udáva ako začiatok Devínskej brány kopec Hundsheimer Berg, najvyšší vrch rakúskych Karpát, ktorý vyrastá do výšky 480 metrov krátko pred Hainburgom neďaleko pravého brehu Dunaja.

Cez Devínsku bránu viedla v dávnych časoch jedna z vetiev Jantárovej cesty, ktorá spájala Jadran s Baltom a na ňu sa napájali cesty, ktoré viedli až do Ázie a Afriky. Porta Hungarica bola aj v stredoveku strategicky dôležitá, a tak tu na pomerne malom území stálo 5 hradov.

Dávno predtým sa však v priestore Devínskej brány objavili Kelti a drevená replika ich hradiska sa čnie vysoko nad Hainburgom na vrchu Braunsberg a pozostatky keltských stavieb našli archeológovia aj v dnešnej Bratislave.

Rímania na začiatku nášho letopočtu, bezprostredne pred Devínskou bránou, začali budovať významný vojenský tábor Carnuntum, ktorý sa stal súčasťou Limes Romanus, ako boli označované hranice Rímskej ríše. Neskôr sa na Devíne i v Bratislave usídlili Slovania. Po stáročia tu následne hraničilo Rakúsko s Uhorskom. Devínska brána bola pásmom, kde sa stretávali odlišné geopolitické celky aj v druhej polovici 20. storočia, keď po brehu Dunaja viedla Železná opona.

Minulosť dnes v Devínskej bráne pripomína najmä spomínaných 5 stredovekých hradov. Okrem zrekonštruovaného Bratislavského hradu sú to zrúcaniny:

Hrad v Hainburgu, hrádok Rothelstein, Devínsky hrad, Pottenburgský hrádok.

Kto chce, môže k piatim hradom prirátať ešte aj šiesty symbol "pevnostného staviteľstva" - drevenú repliku hradiska Keltov, ktorú postavili na vrchu Braunsberg nad Hainburgom.

Loď Carnuntum

Loď Carnuntum: Možnosť plaviť sa cez Devínsku bránu

V minulosti sme zaznamenali viacero pokusov spojiť loďami Hainburg a Devín. V roku 2013 začala tieto plavby uskutočňovať malá loď Carnuntum, ktorá kotví v rakúskom mestečku Hainburgu. Na lodi sa môže prepraviť najviac 49 osôb.

Dva zo spomímaných hradov stoja na štarte i v cieli plavby. Zvyšky hrádku Rothelstein vidno iba chvíľku nad korunami stromov po pravej strane Dunaja pri plavbe z Hainburgu do Devína. Ďalšie dva hrady - zrúcaniny Pottenburgu a Bratislavský hrad - uvidíte len ak sa poplavíte až do Bratislavy.

Plavba z Hainburgu k hradu Devín, do Bratislavy a nazad na lodi Carnuntum

Kontakty na prevádzkovateľa plavidla a plavebný poriadok:
Event-schifffahrt.at

V Bratislave ponúka plavbu na lodi Carnuntum CK Floratour.

Vydané: 2013-05-17
Aktualizované: 2014-04-09

Kategórie: Výlety, prechádzky