Panorama.sk in SlovakSK
Weather

Tri, dva, jeden - slovencina - uroven A1

Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A1, A2.1 - obálka

The textbook is sold out (October 2020).

Študijný materiál Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A1 pozostáva z učebnice a cvičebnice v jednom a z CD.

Študijný materiál je určený všetkým záujemcom o štúdium slovenčiny ako cudzieho jazyka na úrovni A1 a jeho cieľom je:

Poskytnúť používateľom názorný motivačný materiál na získanie základných jazykových zručností v slovenskom jazyku.

Aktívne rozvíjať jednotlivé jazykové kompetencie a precvičiť si nadobudnuté vedomosti v reálnych komunikačných situáciách.

Precvičovať najfrekventovanejšie frázy a nosné gramatické javy s prihliadnutím na najtypickejšie chyby a problémy cudzincov.

Autori: Martina Uličná, Iveta Andorová, Klaudia Báčkaiová, Adela Gabríková.

More about Slovak for foreigners: >>

ORDER HERE:Order
Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A1 - učebnica, cvičebnica v jednom a CD - sold out
Price: EUR 25.24
Scale: 0
Category: Slovak Language, Textbooks
Published by: Univerzita Komenskeho v Bratislave
Edition 0.
Published in 2015.
ISBN: 978-80-223-3869-1
0 pp.
Paperback
Dimensions: 0.00 x 0.00 cm
Payment conditions
More in the category
>> Slovak Language, Textbooks

Published: 2018-08-30
Updated: 2018-08-30

Categories: - Languages, Translations