Warning: file_get_contents(/var/www/panorama.sk/public_html/inc/metacont/sk/2306.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/panorama.sk/public_html/go/clanky/index.php on line 690
Panoráma.sk - 2012: Season of Ice Caves Begins
Panorama.sk
×
Contents
Panorama.sk in SlovakSK
Weather

2012: Season of Ice Caves Begins

Harmanecka Jaskyna Cave - Dome of Pagodas

Od pätnasteho maja ma verejnost moznost vstupu do pätnastich jaskyn na Slovensku, kde zabezpecuje verejne prehliadky Slovenska sprava jaskyn (SSJ). K dvanastim jaskyniam spristupnenym uz pred tymto terminom pribudaju aj Demänovska ladova jaskyna, Dobsinska ladova jaskyna a neladova Harmanecka jaskyna.

Novinkou tohorocnej sezony je obnovena prehliadkova trasa v Harmaneckej jaskyni. Pribudli tam nove bezpecnostne prvky a ekologicke osvetlenie. Rekonstrukcne prace v Harmaneckej jaskyni dokoncili jaskyniari zo Slovenskej spravy jaskyn (SSJ) len prednedavnom. Jaskyna dostala ako narodeninovy dar, k bliziacemu sa 80. vyrociu od objavenia, nove specialne zabradlie z uslachtileho materialu, upraveny betonovy chodnik a ekologicke LED osvetlenie.

Vstupny priestor Harmaneckej jaskyne v podobe priepastoveho otvoreneho domu nazyvaneho Izbica bol tamojsim obyvatelom znamy od nepamäti. Vyuzivali ho drevorubaci a lesni robotnici ako ukryt v nepriaznivom pocasi. O objavenie dalsich casti jaskyne sa zasluzil 18-rocny Michal Bacurik, ktory sa za 14 dni prekopal uzkym otvorom, tzv. chodbou objavitela, do snehobielej siene nazvanej Dom objavitela. Mladik potom dostal za objav pokutu, pretoze vnikol neopravnene bez povolenia na pozemok mestskych lesov.

Harmanecka Jaskyna Cave - Sediment Passage - Flowstone Baldachin

Jaskyna je dlha vyse 3002 metrov a dosahuje vertikalne rozpätie asi 75 metrov. Najväcsie "rutive" priestory boli nazvane Dom pagod, Vysoky dom a Bludny dom. Jaskyna je znama bohatym vyskytom bieleho mäkkeho sintra (jaskynneho vapenca). Uputaju mohutne pagodovite stalagmity, nastenne vodopady a zaclony i sintrove jazierka. Vo Velkom dome su dve pagody vysoke 12 m s priemerom 3 m. Teplota vzduchu je 5,8 az 6,4 °C, relativna vlhkost 94 az 97 %.

Harmanecka jaskyna patri medzi najvyznamnejsie lokality vyskytu netopierov na Slovensku. Doteraz sa tu zistilo 11 druhov netopierov. Dominantny je netopier obycajny (Myotis myotis) a netopier ostrouchy (Myotis blythii), viackrat v pocte 1000 az 1500 jedincov. Dalsim pocetnym druhom je vecernica mala (Pipistrellus pipistrellus). Medzi casto sa vyskytujuce druhy patri aj netopier vodny (Myotis daubentonii). Z bezstavovcov su najvyznamnejsie mnohonozka Allorhiscosoma sphinx a hlbinovka Bathynella natans.

Podobne ako v Harmaneckej jaskyni novinky pribudnu uz coskoro aj v Demänovskej ladovej jaskyni. Tam budu s pracami finisovat po ukonceni turistickej sezony koncom tohto roka.

Uz 130. vyrocie od prveho spristupnenia verejnosti coskoro oslavi Belianska jaskyna vo vychodnej casti Belianskych Tatier. Jaskyna turistov zaujme sintrovymi vodopadmi, pagodovitymi stalagmitmi a dalsimi prirodnymi krasami.

Na juhozapadnom okraji Silickej planiny sa nachadza jaskyna Domica. Ta je zaujimava kaskadovymi jazierkami, cibulovitymi stalaktitmi a pagodovitymi stalagmitmi. Je zaroven najvyznamnejsim archeologickym naleziskom bukovohorskej kultury na Slovensku.

Ochtinska aragonitova jaskyna v Revuckej vrchovine je unikatnym prirodnym javom, ktory uputa pozornost bohatou a roznorodou aragonitovou vyplnou. Aragonitova vypln jaskyne vznikla za specifickych hydrochemickych a klimatickych pomerov v uzavretych podzemnych dutinach.

Demänovska ladova jaskyna v Narodnej prirodnej rezervacii Demänovska dolina navstevnikov uchvati ladovymi stlpmi, podlahovym ladom, stalaktitmi a stalagmitmi. V jaskyni vedci objavili aj kosti jaskynneho medveda.

Celosvetovo znama Dobsinska ladova jaskyna v Spissko-gemerskom krase patri svojim charakterom zaladnenia medzi najvyznamnejsie ladove jaskyne na svete. Ukryva mnozstvo ladovych stalagmitov, stlpov a ladopadov. Objem ladu jaskyne je viac ako 110-tisic metrov kubickych.

Kazda zo spristupnenych jaskyn je nevsednym prirodnym fenomenom. Jednotlive jaskyne maju svoje unikatne crty, bud z pohladu druhu, bohatosti vyzdoby, geologickych javov alebo archeologickych nalezov. Charakteristiku jednotlivych jaskyn, ako aj informacie o dobe otvorenia, pravidelnych vstupoch a cenach uvadza Sprava slovenskych jaskyn na svojej internetovej stranke.

Zaujemcom o navstevu spristupnenych jaskyn davame do pozornosti, ze pondelky su z prevadzkovych dovodov zatvorene.

Spristupnene jaskyne su sucastou najvyznamnejsieho prirodneho dedicstva Slovenska. Vsetkych dvanast jaskyn - Belianska jaskyna, Bystrianska jaskyna, Demänovska jaskyna slobody, Demänovska ladova jaskyna, Driny, Harmanecka jaskyna, Vazecka jaskyna, Dobsinska ladova jaskyna, Domica, Gombasecka jaskyna, Jasovska jaskyna a Ochtinska aragonitova jaskyna je vyhlasenych za narodne prirodne pamiatky. Poslednych pät bolo dokonca vyhlasenych aj za svetove prirodne dedicstvo.

Ochranu vsetkych jaskyn na Slovensku a ich bezpecne trvalo udrzatelne vyuzivanie zabezpecuje Statna ochrana prirody SR, Sprava slovenskych jaskyn v Liptovskom Mikulasi ako odborna organizacia Ministerstva zivotneho prostredia SR. Na uzemi Slovenska sa nachadza viac ako 6000 znamych jaskyn, z nich 44 je vyhlasenych za narodne prirodne pamiatky.

> Podrobnejsie informacie o jaskyniach, ktore verejnosti spristupnuje Slovenska sprava jaskyn.

(Podla tlacovej spravy Ministerstva zivotneho prostredia SR a stranok SSJ)

Pridaj komentarYour comment

Email the link

Panorama.sk - Contacts / About Us
© Copyright 1998 - 2018, Panorama.sk
All rights reserved. Any publishing or further dissemination of press releases and photographs from resources of Panorama.sk without prior written approval by Panorama.sk constitues a violation of Copyright Act.
Partners of Panorama.sk sometimes place small data files called cookies on your device. By using Panorama.sk you agree to the placement of cookies on your device.