Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Všeobecná jazykoveda - Opis a vyvetľovanie jazyka

Všeobecná jazykoveda - Opis a vyvetľovanie jazyka - obálka

Kniha je určená lingvistom, doktorandom orientovaným na jazykovedu, resp. na filológiu v najširšom zmysle, študentom v zahraničných odboroch dotýkajúcich sa priamo alebo nepriamo jazyka a jeho používania, ale aj širšej odbornej verejnosti zaujímajúcej sa o rozličné otázky spojené s poznávaním jazyka v najrozličnejších aspektoch. Jej tematické rozpätie zahŕňa klasické špecifické jazykovedné otázky, ale aj jazykové fenomény, ktoré výrazne prekračujú rámec klasickej jazykovedy, a teda sú zaujímavé nielen z úzkeho lingvistického hľadiska, ale aj z pohľadu sociálonovedne, resp. kulturologicky orientovaného čitateľa.

Základné kapitoly publikácie:

Úvod I. Všeobecná synchrónna jazykoveda 10
II. Systémová lingvistika 15
III. Od deskripcie k explanácii 104
IV. Kognitívna lingvistika - generatívna gramatika 190
V. Pragmatika 248
VI. Analýza rozhovoru 290
VII. Sociolingvistika 336
Záver (Smerovanie k egolingvistike) 366

.Pripojte komentár

OBJEDNAJTE TU:Order
Všeobecná jazykoveda - Opis a vyvetľovanie jazyka - vypredané
Autor: Juraj Dolník
Cena: 10.00 EUR
Mierka: 0
Kategória: Jazykové slovníky, cudzie jazyky
Vydavateľ: VEDA
Vydanie 1.
Rok vydania: 2009
ISBN: 978-80-224-1078-6
Počet strán: 375
Tvrdá väzba
Rozmery: 17.00 x 24.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Jazykové slovníky, cudzie jazyky

Vydané: 2010-03-01
Aktualizované: 2010-03-01