Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Ako písať maturitné práce zo slovenčiny (Život na papieri)

Ako písať maturitné práce zo slovenčiny (Život na papieri) - obálka

Brožúrka s podtitulom Návody - ukážky - inšpirácie je pomôckou pre maturantov pred písomnými maturitnými prácami zo slovenského jazyka a literatúry.

OBSAH

1. Slohové útvary (11)
Tabuľky
Tabuľka slohových postupov a útvarov
Tabuľka vzťahov slohových postupov, jazykových štýlov, jazykových a mimojazykových prostriedkov
Úvaha (12)
M.Klevárová: Niekoľko poznámok k úvahe (13)
Ukážky písomných prác (15)
Diskusný príspevok o prečítanom umeleckom diele (37)
M.Klevárová: Niekoľko poznámok k diskusnému príspevku o prečítanom umeleckom diele (37)
Ukážky písomných prác (38)
Rozprávanie, umelecké rozprávanie (47)
M.Klevárová: Niekoľko poznámoík k umeleckému rozprávaniu (47)
Schéma umeleckého rozprávania (49)
Hodnotiace kritériá umeleckého rozprávania (50)
Ukážky písomných prác (51)
Umelecký opis ((68)
Ukážky písomných prác (68)
2. Interpretácia a výklad básnického textu (71)
M. Klevárová: Inštruktáž k interpretácii básnického textu (71)
Ukážky písomných prác (72)3. Písomná maturitná skúška (137)
M. Pálenčíková: Niekoľko poznámok k písomnej maturitnej skúške (137)
Ukážky písomných maturitných prác podľa slohových útvarov (138)
4. Miesto záveru (181)

Ďalšie info:

Slovenský jazyk (Testy, diktáty, cvičenia, zbierky úloh, pomôcky pre základné, stredné školy, maturantov)

OBJEDNAJTE TU:Order
Ako písať maturitné práce zo slovenčiny (Život na papieri)
Autor: Štefan Tomko
Cena: 4.48 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Enigma
Vydanie 2.
Rok vydania: 2004
ISBN: 80-85471-91-4
Počet strán: 195
Mäkká väzba
Rozmery: 15.50 x 21.50 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2007-06-05
Aktualizované: 2007-06-05

Kategórie: - Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky