Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Trenčín a okolie - Poznávame Slovensko

Poznávame Slovensko Trenčín a okolie - obálka

Texty o meste, mestských častiach a okolitých obciach opisujú ich históriu a turistické zaujímavosti a sú obohatené o rôzne legendy, príbehy a povesti. Sprievodca obsahuje množstvo fotografií, mapiek a ilustrácií. Vyšiel v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Obsah


Poloha a členenie 5
Prírodné pomery 6
História 15
Mapa 46

Trenčiansky hrad 48
Dolný hrad 49
Stredný hrad 54
Horný hrad 56
Centrum Trenčína 63
Podhradie 63
Mierové námestie a okolie 68
Námestie sv. Anny a okolie 84

Južná časť Trenčína 86

Dolné mesto 86
Dlhé Hony, Noviny a Biskupice 87
Sídlisko Juh 88

Severná časť Trenčína 88

Západná časť Trenčína 92

Brezina a Váh 95

Okolie Trenčína 96
Severná časť 96
Južná časť 110
Trenčianske Záhorie 115
Pešie turistické trasy 118
Cyklistické trasy 130
Praktické informácie 139

Register 143

Ďalšie info:

Trenčín - Pictorial Guide (Obrázkový sprievodca)

Trenčín na starých pohľadniciach

OBJEDNAJTE TU:Order
Trenčín a okolie - Poznávame Slovensko
Cena: 6.61 EUR
Mierka: 0
Kategória: Turistickí sprievodcovia - Slovensko
Vydavateľ: Dajama
Vydanie 1.
Rok vydania: 2005
ISBN: 80-89226-02-7
Počet strán: 143
Mäkká väzba
Rozmery: 12.50 x 19.50 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Turistickí sprievodcovia - Slovensko

Vydané: 2006-05-03
Aktualizované: 2006-05-03

Kategórie: - Praktické rady a pomôcky - Slovensko