Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Trenčín na starých pohľadniciach

Trenčín na starých pohľadniciach - obálka

Poloha Trenčína na brehu rieky Váh a pod starodávnym a slávnym hradom je priam ako stvorená na prekrásne pohľady na jeho jednotlivé časti. Tieto pohľady sú zachytené pomocou množstva starých pohľadníc, ktorých reprodukcie prináša publikácia. Obrázková publikácia má nemecké a anglické zhrnutie.

ObsahÚVOD 3
NÁČRT HISTÓRIE POHĽADNÍC OD ICH VZNIKU PO ROK 1950 4
AKO VZNIKÁ POHĽADNICA 5
STRUČNÁ HISTÓRIA POHĽADNÍC NA SLOVENSKU 6
VYDÁVANIE POHĽADNÍC V TRENČÍNE 7

Pohľady na mesto spoza Váhu, mosty 9
Hrad z Breziny, Brezina 15
Mierové námestie 19
Sládkovičova ulica, Štúrovo námestie, synagóga 28
Palackého ulica 34
Námestie SNP a hotel Tatra 37
Hviezdoslavova a Vajanského ulica, evanjelický kostol, hotel Trenčan 41
Rozmarínová ulica a ľavostranné predmostie cestného mosta 47
Ulica 1. mája a Kollárova štvrť 49
Námestie sv. Anny, Legionárska ulica 53
Nemocnica 59
Park M. R. Štefánika, Sadová ulica, železničná stanica 61
Štefánikova ulica a Kasárne SNP 67
Priemyselný areál vo východnej časti mesta (Pod Sokolicami) 73
Horná Sihoť 75
Stredná a južná časť mesta, Zámostie 79
Pričlenené obce 84
Litografické pohľadnice, koláže 88POUŽITÁ LITERATÚRA 93
ZUSAMMENFASSUNG 94
SUMMARY 95

Ďalšie info:

Trenčín a okolie - Poznávame Slovensko

Trenčín - Pictorial Guide (Obrázkový sprievodca)

OBJEDNAJTE TU:Order
Trenčín na starých pohľadniciach (vypredané)
Autor: Ján Hanušin
Cena: 10.59 EUR
Mierka: 0
Kategória: Obrázkové publikácie
Vydavateľ: Dajama
Vydanie 2004.
Rok vydania: 0
ISBN: 80-88975-92-1
Počet strán: 95
Tvrdá väzba
Rozmery: 22.00 x 30.50 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Obrázkové publikácie

Vydané: 2006-05-03
Aktualizované: 2006-05-03

Kategórie: - Fotopotulky, filmy, reportáže