Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovenčina ako cudzí jazyk - A - Hovorme spolu po slovensky

Hovorme spolu po slovensky 'A' - obálka

Nižšie uvedené učebnice sú vypredáne. Odporúčame učebnice Krížom-krážom.

Tieto učebnice vydavateľ nahradil novými setmi Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A1 a A2.

Slovenčina ako cudzí jazyk - A - Hovorme spolu po slovensky je prvá časť súboru jazykového kurzu slovenčiny ako cudzieho jazyka pre jazykovú kompetenciu A1, A2 (úplný začiatočník a začiatočník) podľa Európskeho referenčného rámca. Je určená záujemcom o štúdium slovenčiny v jazykových kurzoch, ako aj zahraničným poslucháčom v prvom semestri ich jednoročnej jazykovej a odbornej prípravy. Celý súbor je bez sprostredkujúceho jazyka, len v slovenskom jazyku.

Súbor pozostáva z učebnice + 2 audio CD a cvičebnice + 1 audio CD.

Učebnica obsahuje krátky gramatický prehľad a prepis nahrávok pre audioorálny program. Cvičebnica tematicky a lexikálne nadväzuje na jednotlivé lekcie učebnice. Kľúč k aplikačným cvičeniam umožňuje spätnú kontrolu pri domácej príprave alebo pri samostatnom štúdiu. Na konci cvičebnice je prepis audionahrávok.

Učebnica je koncipovaná do 10 lekcií. Obsahuje základnú slovnú zásobu s rozsahom asi 2500 slov. Krátky prehľad gramatiky v záverečnej časti učebnice umožňuje percipientom systematizovať nadobudnuté jazykové kompetencie: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, hovorenie a písanie. Gramatické učivo je prezentované tak, aby bolo zrozumiteľné aj bežným používateľom jazyka bez lingvistického vzdelania.

Študenti počúvajú, čítajú a kompletizujú dialógy a texty, ktoré sú prezentované obrázkovými a slovnými predtextovými úlohami. Rešpektuje sa princíp postupnosti od známeho k neznámemu. Úvodné dialógy a krátke texty sú v lekcii ďalej rozvíjané v náročnejších textových a dialogizovaných formách.

Pre uľahčenie pochopenia jednotlivých inštrukcií k úlohám a cvičeniam v slovenskom jazyku sú pri nich v prvých piatich lekciách špecifické symboly.

Každú lekciu uzatvára časť zo slovenských reálií, ktorá informuje používateľa o zaujímavých miestach, významných osobnostiach a tradíciách na Slovensku. Príťažlivé pre cudzinca môžu byť ukážky slovenských ľudových i populárnych piesní, recepty na tradičné slovenské jedlá a niektoré frazeologizmy.

Porovnanie s učebnicou Krížom-krážom

Hovorme spolu po slovensky sa svojimi didaktickými prístupmi ponáša na učebnicu slovenčiny Krížom-krážom. Na rozdiel od nej je v jednej knihe učivo pre úplných začiatočníkov (stupeň A1 podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky), ale aj pre pokročilejší stupeň - A2 - začiatočník. Krížom-krážom venuje týmto dvom stupňom dve samostatné učebnice. Obe - aj Hovorme... aj Krížom-krážom sú na báze slovenčiny, bez sprostredkujúceho jazyka. Krížom-krážom má však viac pomôcok pre anglicky hovoriacich študentov, obsahuje slovensko-anglický slovník zahrnujúci slovnú zásobu použitú v učebnici, pokyny k cvičeniam a vysvetlivky v angličtine a tiež slovensko-anglický obsah. Hovorme spolu po slovensky je rozsiahlejší súbor, obsahuje navyše samostatnú cvičebnicu.

Ďalšie info:

Slovenčina ako cudzí jazyk - B1 a B2 - Hovorme spolu po slovensky

Symboly v knihe Hovorme spolu po slovensky

OBSAH

Vysvetlenie skratiek 4
ÚVOD 5
PRÍHOVOR 6

LEKCIA 1 - Dobrý deň! Ako sa voláte?
Symboly v učebnici 8
Rozumiete? 9
Jazyk v triede 9
Ahoj! Dobrý deň 10
Verbum BYŤ 11
Kde je? 12
Verbum NEBYŤ 12
Slovenská abeceda 13
Naše telo 14
Pozdravy 15
Zdvorilostné frázy 15
Čísla 0-10 16

LEKCIA 2 - Krajiny a obyvatelia
Krajiny a obyvatelia 18
Odkiaľ ste? Odkiaľ si? 18
Kto je to? 20
Čo je to? 21
Adjektíva 22
Posesívne pronominá 23
Demonstratíva 24
Numeráliá jeden, jedna, jedno 24
Numeráliá 11-49 25
Prízvuk v slovenčine 25
Slovensko 26

LEKCIA 3 - Rodina a osobné údaje
Rodina a osobné údaje 28
Zuzana Hladíková rozpráva 29
Verbum - MAŤ v prézente 30
Klasifikácia verb 31
Moja rodina 32
Profesie 33
Nominatív plurálu 35
Numeráliá 50 a vyššie 37
Ako sa máš? Ako sa máte? 38
Intonácia viet 38
Slovenské mená a priezviská 39
Dve slávne sestry 40

LEKCIA 4 - Kde a ako bývame
Kde a ako bývame 42
Časti rodinného domu 43
Prepozície PRI, NA, V 43
Predaj, kúpa, podnájom, prenájom 44
Na návšteve v byte 45
Menší a krajší - komparácia adjektív 47
Poďte na večierok 48
Akuzatív - priamy objekt 49
Chcem telefonovať... Môžem? Smiem? 51
Imperatív 52
Intonácia - imperatív, zvolanie 52
Mesto a dedina 53
Ľudová architektúra na Slovensku 54
Slovenské naj... 54

LEKCIA 5 - Mestá a miesta
Slovenské mestá 56
Cesta do Košíc 57
Lokál - okolnostný, adverbálny 58
Život v meste 59
Cesta domov 60
Préteritum 61
Iregulárne verbá v préterite 63
Ordináliá 64
Koľko je hodín? Kedy? 65
Prechádzka po hlavnom ineste 66

LEKCIA 6 - Jedlá a nápoje
Čo si dáte na obed? 68
Otestujte sa! 69
Čo ľudia raňajkujú? 70
Vyjadrenie kvantity 71
Raňajky doma, obed v jedálni a večera v reštaurácii 72
Jedálny lístok 74
Genitív s prepozíciou 75
Deverbatíva - Učenie je mučenie? 76
Penzión U leva, Na recepcii 77
Čo používame pri jedení? 78
Príprava omelety 79
Aký sviatok oslavujeme na Slovensku 24. decembra? 80

LEKCIA 7 - Štúdium, práca, relax
Denný program, Kurz slovenského jazyka 82
Aktivity a časové údaje 83
Reflexívne verbá, slovosled 84
Čo potrebujeme pre čistotu a krásu? 85
Inštrumentál - adverbálny, okolnostný 86
Športy a záľuby 88
Pozvanie, priatie a odmietnutie 89
Otestujte sa! 90
Futúrum imperfektívnych verb 91
Pôjdeme autobusom alebo rýchlikom? 93
Písanie I/Í a Y/Ý 94
Voda - môj život 95
Pieseň Pod horou, pod horou 96

LEKCIA 8 - Služby
Služby 98
Aký máte problém? 99
Dialógy: Na pošte 100
Dialógy: V banke, V rychločistiarni, Dámske kaderníctvo 101
Ku komu? Naproti čomu ? 102
Blahoželanie 103
Datív - nepriamy objekt 105
Imperfektívne a perfektívne verbá 106
Viete používat Internet? 107
Americký bankár zo Slovenska 108

LEKCIA 9 - Šaty robia človeka
Čo si oblečiem? 110
Všetko pod jednou strechou 112
Vzťahové adjektíva 113
Odkiaľ? Kam? Kde? 115
Jazyk farieb 116
Poznáte ju 117
Pauza (prestávka) 118
Frazeologizmy o oblečení 119
Slovenská móda 120

LEKCIA 10 - Spomienky a plány
Popoludnie v park122
Temporálne/časové vety 125
Slová, ktoré cestujú 126
Spomienky 128
Charakteristika osoby 129
Mechúrik-Koščúrik s kamarátmi 130
Nádherný výlet 131
Voľný čas na Slovensku 132
Všetko v jednom meste 133
Pieseň Tri slová 134

PREHĽAD GRAMATIKY
PREPISY NAHRÁVOK
BIBLIOGRAFIA

Ďalšie info:

Slovenský jazyk pre cudzincov

Slovenčina ako cudzí jazyk - B1 a B2 - Hovorme spolu po slovensky

OBJEDNAJTE TU:Order
Slovenčina ako cudzí jazyk A - Hovorme spolu po slovensky (učebnica, cvičebnica, 3 audio CD) - vypredané
Cena: 16.40 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Vydanie 1.
Rok vydania: 2007
ISBN: 978-80-223-2394
Počet strán: 0
Mäkká väzba
Rozmery: 0.00 x 0.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2009-03-13
Aktualizované: 2009-03-13

Kategórie: - Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky