Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovenčina ako cudzí jazyk - B1 a B2 - Hovorme spolu po slovensky

Hovorme spolu po slovensky! úroveň B1 - učebnica
Hovorme spolu po slovensky! úroveň B2 - učebnica

Pôvodný jeden set učebníc Hovorme spolu po slovensky B nahradil vydavateľ dvoma setmi Hovorme spolu po slovensky B1 a Hovorme spolu po slovensky B2.

V oboch setoch je učebnica, cvičebnica a CD.

Oba sety majú spoločnú Gramatiku B1 + B2.

Nižšie uvedené informácie sú o pôvodnom sete Hovorme spolu po slovensky B.

Slovenčina ako cudzí jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky - obálka

Slovenčina ako cudzí jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky

Tento súbor učebníc a cvičebníc už nie je dostupný vcelku.

Slovenčina ako cudzí jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky je druhá časť súboru jazykového kurzu slovenčiny ako cudzieho jazyka pre jazykovú kompetenciu B1, B2 (mierne pokročilý a stredne pokročilý) podľa Európskeho referenčného rámca. Je určená pre všetkých zahraničných študentov a cudzincov žijúcich alebo pracujúcich na Slovensku, pre lektoráty v cudzine, pre ľudí s filologickými znalosťami i bez nich. Celý súbor je bez sprostredkujúceho jazyka, len v slovenčine.

Súbor pozostáva z dvoch učebníc - 1., 2. časť + 2 CD, dvoch cvičebníc - 1., 2. (s kľúčom k cvičeniam), a z gramatiky.

Je možné si kúpiť samostatne len učebnice pre úroveň B1, alebo B2 a takisto je možné si kúpiť iba Gramatiku.

Ďalšie informácie sú o celom súbore:

Učebnica a cvičebnica je vhodná pre všetky typy kurzov- krátkodobé, dlhodobé, večerné, letné, individuálne, pre prípravu cudzincov na riadne vysokoškolské a doktorantské štúdium, ale aj pre tých, ktorí chcú ovládať slovenský jazyk z rôznych osobných alebo iných dôvodov.

Výber tém, textov a cvičení je motivujúcim prvkom z hľadiska výučby a podnecuje efektívne osvojovanie si slovnej zásoby, precvičovanie a utvrdzovanie si gramatických javov a predovšetkým chuť komunikovať v slovenčine.

Pozitíva učebnice:

1. komunikatívnosť a systematické členenie (gramatická časť sa strieda s čítaním, hovorením, počúvaním a písaním).
2. texty v učebnici majú za cieľ nielen zaujať, ale sú vyberané z hľadiska vhodnosti, účelnosti, primeranosti a aktuálnosti.
3. veľké množstvo frazeologizmov.
4. dialógy sú živé a odrážajú reálny život a tým približujú cudzincovi slovenské reálie, históriu, kultúru a zvyky.

Ukážka z učebnice Slovencina ako cudzi jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky, 1. časť

OBSAH (Učebnica/1.časť)

PREDHOVOR
LEKCIA 1
RODINA A BÝVANIE
Rodostrom 6
Gramatika: prechyľovanie 7
Prenájom bytu 8
Gramatika: nominatív plurálu 9
Pomocníci v domácnosti 11
Čítanie a hovorenie: Dve generácie pod jednou strechou 12
Počúvanie a hovorenie: Bývanie 14
Sú naozaj muži z Marsu a ženy z Venuše? 15
LEKCIA 2
ČAS, DOVOLENKA A ŠPORT 17
Dovolenka 18
Rozhovor 20
Gramatika: verbálny aspekt 21
Gramatika: Futúrum 23
Dovolenka: Ako "správne" čítať dovolenkový katalóg 24
Čítanie a hovorenie: Všetko, čo sa začína zle, končí sa ešte horšie 25
Čítanie a hovorenie: Voľný čas 27
Slovenskí olympionici 28
LEKCIA 3
CESTOVANIE 29

Dopravné prostriedky 30
Cestovanie 32
Gramatika: akuzatív plurálu 34
Gramatika: prefixy verb 35
Cestovanie: Je to vôbec možné? 37
Čítanie a hovorenie: Juraj Puci 38
Počúvanie a hovorenie: Čiernohronská železnička 40
Pieseň: Vianočné vlaky 42
LEKCIA 4
MÉDIÁ 43
Druhy médií 44
Noviny 46
Gramatika: prevod priamej reči na nepriamu 47Čítanie a hovorenie: Každý človek má svoju drogu. Šťastní sú tí, ktorí ju nikdy nespoznajú. 51
Počúvanie a hovorenie: Reklama 53
Zabavte sa! 54
LEKCIA 5
NÁKUPY A SLUŽBY 55
Situácie a dialógy 56
Gramatika: genitív plurálu 59
Gramatika: numeráliá s genitívom 62
Typy nakupujúcich 63
Čítanie a hovorenie: Najslávnejší bratislavský hotel 64
Počúvanie a hovorenie: V obchodnom dome 66
Čas 67
LEKCIA 6
ŠKOLA A PRÁCA 69
Profesie 70
Inzeráty 72
Prijímací pohovor 73
Gramatika: podmienkové vety 73
Mám problém 76
Čítanie a hovorenie: Aj takto sa možno živiť 78
Počúvanie a hovorenie: Škola - základ života? 80
Psychologický test 82
Prepisy nahrávok 83
Použitá literatúra

Ukážka z knihy Slovencina ako cudzi jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky, 2. časť

OBSAH (Učebnica/2. časť)
PREDHOVOR
LEKCIA 7
ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE 5
Ľudské telo 6
U lekára a v lekárni 8
Gramatika: lokál plurálu 9
Gramatika: lokál a akuzatív 10
Čo vedeli už naše staré mamy 12
Čitanie a hovorenie: Kúpele na Slovensku 13
Počúvanie a hovorenie: Zdravý a nezdravý životný štýl 15
Zaujímavosti: Keď sa príroda pomýli 17
LEKClA 8
POČASIE A ROČNÉ OBDOBIA 19
Klíma a predpovede počasia 20
Gramatika: adverbiá 23Gramatika: komparácia adverbií 26
Porovnávanie hlavných miest 26
Čítanie a hovorenie: Skúška odvahy a vytrvalosti 27
Počúvanie a hovorenie: Moje obľúbené ročné ohdobie 29
Pieseň: Jesenná láska 30
LEKCIA 9
KOMUNIKÁCIA 31
Spôsoby komunikácie 32
Telefonovanie 35
Gramatika: datív plurálu 36
Gramtika: datív a akuzatív 37
Moc interpunkcie 38
Čítanie a hovorenie: Odkazy mimozemšťanom 39
Počuvanie a hovorenie: Únos 41
Perfektný Európan a perfektný Slovák 42
LEKCIA 10
KULTÚRA A UMENIE 43
Dialógy 44
Kultúra 46
Gramatika: opakovacie verbá 47
Verbá - zhrnutie: Tri príbehy 49
Čítanie a hovorenie: Dvojitý život kráľa pop-artu 50
Počúvaie a hovorenie: Lúčnica 52
Nápisy 53
LEKCIA 11
OPIS A CHARAKTERISTIKA ČLOVEKA 55
Vyberte dvojice 56
Opis človeka 58
Charakteristika ľudí 59
Gramatika: inštrumentál plurálu 60
Gramatika: inštrumentál a akuzatív 61
Šaty robia človeka 62
Čítanie a hovorenie: V akom znamení ste sa narodili? 63
Počúvanie a hovorenie: Módna prehliadka 65
Legenda a skutočnosť: Kto bol Juraj Jánošík? 67
LEKCIA 12
SPOZNÁVAME SLOVENSKO 69
Kvíz 70
Slovensko 72
Regióny Slovenska 73
Opakovanie deklinácie: Legenda o Čachtickej panej 74
Opakovanie konjugácie: Slováci vo svete 75
Opakovanie gramatiky: Poklad v hradnej studni, Múmie na slovenských hradoch 77
Čítanie a hovorenie: Magické osmičky v našej histórii 78
Počúvanie a hovorenie: Bratislava 80
Pieseň: V jedálnom vozni 82
Prepisy nahrávok
Použitá literatúra

Gramatika B1 + B2 - Hovorme spolu po slovensky

Ďalšie info:

Slovenčina ako cudzí jazyk - A - Hovorme spolu po slovensky

Slovenský jazyk pre cudzincov

OBJEDNAJTE TU:Order
Slovenčina ako cudzí jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky (2 učebnice, gramatika, 2 cvičebnice, 2 CD) vypredané
Cena: 63.00 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Vydanie 1.
Rok vydania: 2008
ISBN: 978-80-223-2484-7
Počet strán: 0
Mäkká väzba
Rozmery: 22.00 x 28.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2009-03-13
Aktualizované: 2009-03-13

Kategórie: - Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky