Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Bradlo a Branč - štyri snímky z letov nad západným Slovenskom

Dve letecké fotografie z Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Na prvej snímke je mohyla ožiarená zapadajúcim slnkom.

Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle
Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle

Medzi štyrmi obeliskami odpočíva M.R.Štefánik a dvaja z troch talianskych vojakov, ktorí ho sprevádzali na jeho poslednom lete.

Vyše deväť kilometrov na severozápad od Bradla stoja na vyvýšenine nad dedinkou Podbranč zrúcaniny hradu Branč.

Hrad Branč
Hrad Branč

Ďalšie info:

Štefánikova mohyla na Bradle, monument s krásnym výhľadom

Na Branči sa dá prechádzať aj s detským kočiarom

Štyri letecké pohľady na dva pamätníky histórie.

Vydané: 2021-02-05
Aktualizované: 2021-02-05

Kategórie: Fotopotulky, filmy, reportáže