Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Vianočné ľudové koledy, vinše a hry (Kniha slovenského folkloristu)

Vianočné ľudové koledy, vinše a hry - obálka

"Niet v roku sviatočnejších dní, ktoré by boli opradené toľkým množstvom obyčají, zvykov alebo dávnych magických úkonov, ako práve Vianoce. Touto zbierkou obraciam pozornosť predovšetkým na koledy, na vianočné spevy a piesne, ktoré sa zrodili a šírili v tradíciách slovenského národa a v kontexte nám blízkych európskych národov," píše zostavovateľ zbierky kolied, vinšov a hier, hudobný folklorista Slovenského rozhlasu Ondrej Demo. (Pozrite rozhovor s autorom).

Vianočné koledy, vinše a hry v zbierke sú prepisom (notovým a textovým) magnetofónových záznamov z hudobného archívu Slovenského rozhlasu. Magnetofónové záznamy sa uskutočnili v rokoch 1965 – 1995, čiže v rozsahu tridsiatich rokov. Sú v podstate verným obrazom tradičného vianočného repertoáru spätého s koledovaním, spevmi, vinšami a hrami v jednotlivých lokalitách Slovenska (i Slovákov žijúcich v prostredí Bihorských hôr v Rumunsku).

Vinše a vianočné hry sú obohatením publikácie, v ktorej dominujú koledy - piesne. Obsahom je 213 kolied, rozčlenených na koledy a vinše svetské, duchovné, pastorálne a novoročné. Zostavovateľ rozdelil koledy aj podľa oblastí, regiónov a obcí. Texty a notové záznamy dopĺňajú fotografie.

V zbierke je aj zhrnutie v anglickom jazyku.

Ukážka z knihy


ČAS RADOSŤI, VESELOSŤI

Pod oknami na Štedrý večer
Dačov Lom (Hont) 1990

Notový záznam koledy

Čas radosťi, veselosťi,
svetu nastal ňiňi,
nech Boh veční, ňekoňeční
naroďiu sa z Panni.
V mestečku Betľeme,
v jesľičkách na slame,
ľeží malé pachoľiatko na zime,
ľeží malé pachoľiatko na zime.

Zvolanie:
Šťastlivé sviatky vinšujeme!

Ďalšie info:

Vianoce – koledy, vinše a hry (Vyberte si z ponuky CD)

Rozhovor s folkloristom Ondrejom Demom: Cez pieseň sa udržiava i reč

Gašpar, Melicher, Baltazár: Už idú - tradícia trojkráľových hier na Slovensku

Ľudové vianočné a novoročné vinše

OBJEDNAJTE TU:Order
Vianočné ľudové koledy, vinše a hry
Autor: Ondrej Demo
Cena: 10.90 EUR
Mierka: 0
Kategória: Ľudová kultúra, folklór
Vydavateľ: Matica Slovenská
Vydanie 1.
Rok vydania: 1998
ISBN: 80-88926-00-9
Počet strán: 256
Tvrdá väzba
Rozmery: 16.50 x 24.50 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Ľudová kultúra, folklór

Vydané: 2005-11-14
Aktualizované: 2005-11-14