Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Devínske Karpaty - ďalšie turisticky zaujímavé miesta

Jar na Devínskej Kobyle - hlaváčik jarný (Adonis Vernalis)

Všetky nižšie uvedené turisticky zaujímavé miesta sú vyznačené v mapovom .kml súbore a možno ich zobraziť na satelitnej mape Google Earth. Tiež je možné si prezerať fotografie prevažnej väčšiny z nich podľa ich názvov v adresári Snímky. (Pozri Ako si prezerať a plánovať trasy.)

Abrázna jaskyňa
Necelých 8 m dlhá jaskyňa s vchodom cca 15 m nad terénom v stene bývalého kameňolomu vo vyvýšenine Skala na južnom okraji Devínskej Novej Vsi. Vchod vidno z hradskej aj súbežnej cyklotrasy. Jaskyňa je chránená a je verejnosti neprístupná.

Biele Skaly – studnička a neďaleké dúbravské potlachovisko
Studnička Biele Skaly je treťou studničkou popri bočnej lesnej ceste, idúcej takmer súbežne s asfaltovou cestou, nazývanou Vojenská cesta, z križovatky ciest v lokalite Dúbravská hlavica, k areálu bývalej raketovej základne. Jej názov pochádza od neďalekého skalného útvaru Biela Skala resp. Biele Skaly. Tu sa nachádza dúbravské potlachovisko. Výsostné územím TO Eldorado, TO Estacado, TO Michigan je vyznačené totemami. Medzi nimi sa pôvodne nachádzal aj totem TO Mohawkov, po ktorom po jej zániku ostalo iba voľné miesto. Video.

Biela studnička
Lokalita chatovej osady neďaleko rázcestia Jezuitské lesy na hrebeňovke z Karlovej Vsi k Devínskej Kobyle. Lesnou cestou, odbočujúcou v tejto lokalite SV smerom, po ktorej vedie Dúbravský náučný chodník do Tavaríkovej osady viedla hranica medzi bývalým Slovenským štátom a Nemeckou ríšou – popri ceste sa dodnes nachádza viacero pôvodných hraničných kameňov.

Dendropark
Ak ste na potulkách Devínskou Kobylou niektoré druhy napohľad známych stromov a krov nespoznali a radi by ste sa ich naučili, zavítajte niekedy do Dendroparku pod Devínskou Kobylou. Je tu pre vás vytvorená náučná lokalita s tabuľami, ktoré vám predstavia niektoré z pôvodných druhov stromov a krov Devínskej Kobyly. Dendropark sa rozprestiera na približne 150 ároch na severnom svahu Devínskej Kobyly nad sídliskom Podhorské v Devínskej Novej Vsi. (Uvedený text je prevzatý zo stránky cestovného ruchu DNV.)

Devínska oskoruša
Chránený strom Jarabina oskorušová, ktorý sa nachádza na predĺžení Lomnickej vo vinohrade za odbočkou poľnej cesty na konci asfaltovej cesty, vedúcej k rezidencii pána Jakaboviča v Devíne. Pri strome sa nachádza stĺpik so štátnym znakom a označením Chránený strom. „Kto oskorušu pojedá a víno pije, hnačku nemá a dobre žije“.

Dolný a horný červený kríž
Dva kovové červené kríže pri rázcestiach starej vozovej cesty z Devína do Dúbravky a Lamača. Nízky dolný červený kríž nie je na mapách zakreslený vôbec, vysoký horný červený kríž, pokiaľ je na mapách nakreslený, je uvedený na nesprávnom mieste (napr. na turistickej mape www.hiking.sk). V priloženom .kml súbore sú uvedené správne súradnice obidvoch červených krížov.

TO Pohoda
O histórii tejto trampskej osady z Karlovej Vsi a o jej troch bránach sa môžete dočítať tu.
Jedna z troch brán trampskej osady Pohoda je zachytená na snímke Jitky Parobekovej.

TO Diamond
Prítulná, voľne prístupná a udržiavaná zrubová chata trampskej osady Diamond, ktorá sa nachádza stranou od bežne využívaných lesných ciest. V chate možno prečkať nečakanú zmenu počasia a v ktorejkoľvek ročnej dobe v nej môže spokojne a v pohode prenocovať niekoľko ľudí. Nechajte však po sebe v chate čistotu a poriadok a poďakujte sa trampským osadníkom, ktorí sa o ňu starajú, zápisom do ich osadnej knihy.

Geologické múzeum v prírode
Vstup do Geologického múzea v prírode sa nachádza necelých 500 m od zastávky MHD Devín v bývalom lome po pravej strane hradskej do Devínskej Novej Vsi. Viac informácií o tejto lokalite je uvedené na stránke niekdajšiho online magazímu Inzine.

Husákova krčma, Krčma U Husáka
Ak hľadáte miesto, kde sa zastavil čas, tak ho už dnes, žiaľ, tu, pri začiatku Jadranskej cesty v starej Dúbravke nenájdete. Bývalé obľúbené miesto zrazov trampov a nielen ich pred výšľapmi a po návratoch z dúbravských lesov bolo „kompletne zrekonštruované“ na podnik s názvom „U Zajíčka“.

Horánska studňa
Horánska studňa, vyobrazená na erbe Dúbravky, patrí k pamätihodnostiam starej Dúbravky. Nachádza sa neďaleko jej hlavnej Jadranskej ulice, na malom námestí pri rázcestí pod kostolom sv. Kuzmu a Damiána. Pri nej je umiestnená (v súčasnosti – január 2011 – poškodená) druhá informačná tabuľa dúbravského náučného chodníka s rovnomenným názvom, ktorá približuje históriu tejto studne.

Chorvátske múzeum
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku Slovenského národného múzea sa nachádza v Kostolnom, najstaršej miestnej časti Devínskej Novej Vsi, na Istrijskej 68 pri zastávke MHD Novoveská. Je to zatiaľ jediné múzeum v Slovenskej republike umožňujúce nahliadnuť do života, kultúry a histórie chorvátskej komunity na našom území.

Kaplnka Panny Márie Ružencovej
Kultúrna pamiatka Kaplnka Panny Márie Ružencovej sa nachádza pri Brižitskej ceste v starej Dúbravke na trase zelenej značky z Dúbravky k ďalšej kultúrnej pamiatke Villa Rustica. O kaplnke píše aj Bratislavký kuriér. V jej bezprostrednej blízkosti sa vo svahu pod starou lipou nachádza dúbravské pútnické miesto Jaskynka Zjavenia s výjavom Panny Márie Lurdskej a početnými ďakovnými tabuľami.

Kostol sv. Kozmu a Damiána
Kostol sv. Kozmu a Damiána sa ako architektonický symbol Dúbravky týči na strmej vyvýšenie ponad starou Dúbravkou. Vedie k nemu kamenné schodisko od rázcestia, pri ktorom sa nachádza turistický rázcestník Dúbravka, kostol. Video Dúbravskej televízie.

Lúka na Kráľovej hore
Neďaleko od obratiska MHD na Kuklovskej v Karlovej Vsi na Dlhých dieloch sa nachádza rozsiahla lúka, pre ktorú je viacero názvov – Pasienok, Kráľova lúka, Kunisperky, Kukuričák. Z poľnej cesty, vedúcej cez túto lúku sa ponúka panoráma výhľadu na rakúsku stranu Dunaja. Za dobrej viditeľnosti je možno odtiaľ dovidieť aj predhorie Alpského masívu. Lúka patrí do chotára mestskej časti Devín, ktorá jej pozemky odpredala súkromnej spoločnosti. Aj na tejto pomerne frekventovanej lúke, kam zvyknú chodievať na prechádzky obyvatelia Karlovej Vsi a kde možno dnes zbadať lesnú zver iba zázrakom, zastrelil poľovník psa.

Líščia stráň
Tak sa nazýva časť devínskeho chotára, v ktorej sú prevažne v súčasnosti neobhospodarované členité lúky na bývalých poľnohospodárskych pozemkoch na južných svahoch Devínskych Karpát nad časťou Devína nazývanou Dolné Koruny. Okolo týchto lúk, členených krovinatým alebo lesným porastom ako aj ich krížom prechádzajú alebo sa vinú po úbočiach poľné cesty, na viacerých miestach lemované stromoradím, ktoré poskytujú široký výhľad na túto, z pohľadu turistu utešenú a aj na zimnom slniečku príjemným žiarením obdarenú, časť Devínskych Karpát. V súčasnosti je táto lokalita predmetom horentných predajov pozemkov, nakoľko jej využitie bolo v územnom pláne zmenené z poľnohospodárskej pôdy na malopodlažnú výstavbu.

Psie skaly
Psie skaly sú skalným útvarom o rozlohe cca 8 x 50 m, ktorý sa nachádza v masíve Devínskej Kobyly južne od Štokeravskej vápenky. Tento skalný útvar vidno zo zákruty severnej magistrály v mieste, kde z nej odbočuje do mierneho stúpania lesná vedúca úbočím Devínskej Kobyly do sedla Dúbravská hlavica. Psie skaly sú obľúbeným trampským aj turistickým miestom. V tomto skalnom útvare sa nachádza päť kremencových jaskýň. Názov Psie skaly je odvodený od časti tohto skalného útvaru, ktorý nápadne pripomína psiu hlavu.

Sales – Bývalé Stredisko formácie Saleziánov Don Bosca
Tak sa nazýva zoskupenie niekoľkých budov s tenisovými kurtmi, architektúrou pripomínajúce horský hotel, nachádzajúce sa na vyvýšenom priestranstve v závere lúky neďaleko križovatky ciest pri Dúbravskej hlavici. Pôvodne to bol horský hotel Alfonz, neskôr rekreačné stredisko ale Stredisko formácie pre mladých Saleziánov Don Bosca, ktoré je však od septembra 2008 zatvorené. Teraz má tento komplex nového majiteľa.

Sandberg
Svetoznáma paleontologická lokalita pieskovisko Sandberg, ktorá je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla sa nachádza na jej juhozápadnom okraji pri vyústení ulice Slovinec, po ktorej k nej vedie z Námestia 6. apríla modrá značka. Pri turistickom rázcestníku Sandberg (196 m) sa nachádza posledná – piata – informačná tabuľa náučného chodníka Devínska Kobyla, ktorý sa pri nej končí. Pozri video Dúbravskej televízie.

Slnečné hodiny v Devínskej Novej Vsi
Na Námestí 6. apríla v Devínskej Novej Vsi na opačnej strane chodníka, ktorý vedie okolo stĺpa elektrického vedenia, pri ktorom sa začínajú zelene a modro značené turistické trasy do Devínskych Karpát, môžeme vidieť slnečné hodiny. Na opačnej strane trávnika sa nachádza morový stĺp.

Srdce
Takto sa nazýva areál bývalého lomu pri severozápadnom okraji masívu Devínskej Kobyly podľa svojho srdcovitého tvaru viditeľného z vtáčieho pohľadu alebo na mapách. Opustený lom bol po vojne využitý na skládku nebezpečného odpadu, pochádzajúceho zo zbombardovanej rafinérie Apolo. Na voľnú plochu bývalého lomu časom vyvrela a celkom ju vyplnila hmota podobná asfaltu – gudróny (cca 30 000 ton). V súčasnosti je táto lokalita oplotená a neprístupná. V jej blízkosti sa nachádza väčšia rovná lúka s altánkom, využívaná na rekreačné účely.

Starý kameňolom
Zastávka MHD Starý kameňolom je východiskom neznačenej trasy, vedúcej prírodnou rezerváciou Fialková dolina. Od zastávky treba ísť pozdĺž plota záhrady rodinného domu a hradskej v smere do mesta a po jeho zalomení do pravého uhla až na koniec tejto zatrávnenej odbočky z hradskej a tam doprava prekročiť násyp záhradného odpadu, ktorým sa možný priechod zdanlivo končí. Po jeho prekročení zbadáme pri potoku na ľavej strane označenie hranice prírodnej rezervácie a informačnú tabuľu, odkiaľ vedie úzky chodník strmým brehom tejto rokliny cez celú prírodnú rezerváciu.

Šípkové sady
Na severovýchodnom svahu Dúbravskej hlavice sa nachádzajú rozsiahle opustené a zanedbané šípkové sady. V súčasnosti sa nimi ešte stále dá ako tak prejsť s tým, že na viacerých miestach je dobré mať zo sebou záhradne nožnice.

Tavaríkova osada / Tavaríkova kolónia
Chatová osada a neskôr vilová štvrť na okraji Jezuitských lesov, ktorá vznikla v rokoch 1905-12 podnikateľskou činnosťou bratislavského stolára Františka Tavaríka. V súčasnosti sa stala miestom výstavby honosných vil. Ide však skôr o módnu prestížnu záležitosť v dôsledku premeny jej využitia z rekreačnej oblasti na bývanie, nakoľko táto lokalita sa nachádza na severovýchodnom svahu Švábskeho vrchu a je preto najmä v zime pomerne chladná v dôsledku nevýhodného postavenia voči slnku a súčasného vystavenia prevažujúcemu severovýchodnému prúdeniu.

Veľká lúka
Významná archeologická lokalita v chotári mestskej časti Dúbravka. Na jej okraji sa nachádzajú bývalé závody Technické sklo. Archeologické nálezy svedčia o takmer nepretržitom osídlení tejto oblasti od staršej doby kamenej až po stredovek. Celkovo tu bolo preskúmaných vyše 220 sídliskových objektov a hrobových celkov. V tejto lokalite sa nachádzajú aj základy stavby z čias rímskeho osídlenia – Villa Rustica.(Pozri článok „Čo tu bolo pred Dúbravkou“ na str.6.)

Villa Rustica
Národná kultúrna pamiatka v lokalite Veľká lúka. Villa Rustica je názov odkrytých základov rímskeho kúpeľa okružného typu, ktoré sú najlepšie a najcelistvejšie zachovanou stavbou rímskej architektúry v Slovenskej republike.

Vojenská cesta
Vojenská cesta je zaužívaný (1) názov asfaltovej cesty k areálu bývalej raketovej základne na Devínskej Kobyle. Od tohto názvu je odvodený aj (2) názov prvej studničky popri bočnej lesnej ceste, idúcej paralelne Vojenskou cestou. Za ňou nasledujú ďalšie dve studničky – Zelená studnička, nazývaná tiež studnička Pod Kobylou a studnička Biele Skaly.

Zelená studnička
Nazývaná tiež studnička Pod Kobylou. Je druhou studničkou popri bočnej lesnej ceste, idúcej takmer paralelne s asfaltovou cestou, nazývanou Vojenská cesta, vedúcou k areálu bývalej raketovej základne.

Vydané: 2011-02-13
Aktualizované: 2011-02-13

Kategórie: Výlety a prechádzky - Bratislava a okolie - Výlety, prechádzky