Panoráma.sk
Bookstore
Guide
News
Contacts
Slovakia Document Store - Logo
Google Translate
Panorama.sk in SlovakSlovenčina
Today is: 5/27/2016
Vyhľadávanie / Search
Weather
Exchange rates: 1 EUR = 1.1168USD   27.023CZK   0.75970GBP   314.39HUF   4.4108PLN   7.4951HRK . . . more LOGIN

Slovenčina ako cudzí jazyk - A - Hovorme spolu po slovensky

Hovorme spolu po slovensky

Slovencina ako cudzi jazyk - A - Hovorme spolu po slovensky (Slovak as a Foreign Language - A - Let`s speak together Slovak) - textbook, workbook and audio CDs for the A1, A2 levels, for students of Slovak as a foreign language courses.

Hovorme spolu po slovensky is suitable for use at the university level in either an intensive or regular course. The textbook is composed in a communicative way without an intermediary language. New vocabulary and grammar are explained with a help of pictures, standard phonetic training and dialogues from individual chapters are recorded on a CD.

The textbook includes 10 topic-based units.

Students who study all 10 chapters of the book will absorb the basics of the language. They will learn certain phrases, how to react, understand and orientate themselves a little in grammar.

OBSAH

Illustrations from the textbook Hovorme spolu po slovensky

Vysvetlenie skratiek 4
ÚVOD 5
PRÍHOVOR 6

LEKCIA 1 - Dobrý deň! Ako sa voláte?
Symboly v učebnici 8
Rozumiete? 9
Jazyk v triede 9
Ahoj! Dobrý deň 10
Verbum BYŤ 11
Kde je? 12
Verbum NEBYŤ 12
Slovenská abeceda 13
Naše telo 14
Pozdravy 15
Zdvorilostné frázy 15
Čísla 0-10 16

LEKCIA 2 - Krajiny a obyvatelia
Krajiny a obyvatelia 18
Odkiaľ ste? Odkiaľ si? 18
Kto je to? 20
Čo je to? 21
Adjektíva 22
Posesívne pronominá 23
Demonstratíva 24
Numeráliá jeden, jedna, jedno 24
Numeráliá 11-49 25
Prízvuk v slovenčine 25
Slovensko 26

LEKCIA 3 - Rodina a osobné údaje
Rodina a osobné údaje 28
Zuzana Hladíková rozpráva 29
Verbum - MAŤ v prézente 30
Klasifikácia verb 31
Moja rodina 32
Profesie 33
Nominatív plurálu 35
Numeráliá 50 a vyššie 37
Ako sa máš? Ako sa máte? 38
Intonácia viet 38
Slovenské mená a priezviská 39
Dve slávne sestry 40

LEKCIA 4 - Kde a ako bývame
Kde a ako bývame 42
Časti rodinného domu 43
Prepozície PRI, NA, V 43
Predaj, kúpa, podnájom, prenájom 44
Na návšteve v byte 45
Menší a krajší - komparácia adjektív 47
Poďte na večierok 48
Akuzatív - priamy objekt 49
Chcem telefonovať... Môžem? Smiem? 51
Imperatív 52
Intonácia - imperatív, zvolanie 52
Mesto a dedina 53
Ľudová architektúra na Slovensku 54
Slovenské naj... 54

LEKCIA 5 - Mestá a miesta
Slovenské mestá 56
Cesta do Košíc 57
Lokál - okolnostný, adverbálny 58
Život v meste 59
Cesta domov 60
Préteritum 61
Iregulárne verbá v préterite 63
Ordináliá 64
Koľko je hodín? Kedy? 65
Prechádzka po hlavnom ineste 66

LEKCIA 6 - Jedlá a nápoje
Čo si dáte na obed? 68
Otestujte sa! 69
Čo ľudia raňajkujú? 70
Vyjadrenie kvantity 71
Raňajky doma, obed v jedálni a večera v reštaurácii 72
Jedálny lístok 74
Genitív s prepozíciou 75
Deverbatíva - Učenie je mučenie? 76
Penzión U leva, Na recepcii 77
Čo používame pri jedení? 78
Príprava omelety 79
Aký sviatok oslavujeme na Slovensku 24. decembra? 80

LEKCIA 7 - Štúdium, práca, relax
Denný program, Kurz slovenského jazyka 82
Aktivity a časové údaje 83
Reflexívne verbá, slovosled 84
Čo potrebujeme pre čistotu a krásu? 85
Inštrumentál - adverbálny, okolnostný 86
Športy a záľuby 88
Pozvanie, priatie a odmietnutie 89
Otestujte sa! 90
Futúrum imperfektívnych verb 91
Pôjdeme autobusom alebo rýchlikom? 93
Písanie I/Í a Y/Ý 94
Voda - môj život 95
Pieseň Pod horou, pod horou 96

LEKCIA 8 - Služby
Služby 98
Aký máte problém? 99
Dialógy: Na pošte 100
Dialógy: V banke, V rychločistiarni, Dámske kaderníctvo 101
Ku komu? Naproti čomu ? 102
Blahoželanie 103
Datív - nepriamy objekt 105
Imperfektívne a perfektívne verbá 106
Viete používat Internet? 107
Americký bankár zo Slovenska 108

LEKCIA 9 - Šaty robia človeka
Čo si oblečiem? 110
Všetko pod jednou strechou 112
Vzťahové adjektíva 113
Odkiaľ? Kam? Kde? 115
Jazyk farieb 116
Poznáte ju 117
Pauza (prestávka) 118
Frazeologizmy o oblečení 119
Slovenská móda 120

LEKCIA 10 - Spomienky a plány
Popoludnie v park122
Temporálne/časové vety 125
Slová, ktoré cestujú 126
Spomienky 128
Charakteristika osoby 129
Mechúrik-Koščúrik s kamarátmi 130
Nádherný výlet 131
Voľný čas na Slovensku 132
Všetko v jednom meste 133
Pieseň Tri slová 134

PREHĽAD GRAMATIKY
PREPISY NAHRÁVOK
BIBLIOGRAFIA

Order: Slovencina ako cudzí jazyk A - Hovorme spolu po slovensky (textbook, workbook, 3 audio CDs).
January 11, 2011   
Reklama
Outdoor activities in Bratislava

<< Back / Nazad  
© Copyright 1998 - 2016, Panorama.sk
All rights reserved. Any publishing or further dissemination of press releases and photographs from resources of the TASR, SITA, Panorama.sk without prior written approval by TASR, SITA, Panorama.sk constitues a violation of Copyright Act.