Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovenský jazyk pre cudzincov

Krížom-krážom. Slovenčina A1 - obálka

Učebnice slovenského jazyka pre cudzincov

Krížom-krážom Metodická príručka Slovenčina A1 Učebnica A1
Príručka pre učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka s pomocou učebníc Krížom-krážom. Prvé vydanie vyšlo v roku 2019.

Krížom-krážom. Slovenčina A1
Učebnica slovenčiny pre začiatočníkov v slovenskom jazyku, s anglickým obsahom a slovníkom. V roku 2018 vyšlo nové, upravené vydanie.

Krížom-krážom. Slovenčina A2 s CD
Učebnica pre študentov úrovne A2. V slovenskom jazyku, s anglickým obsahom a slovníkom.

Krížom-krážom. Slovenčina B1 s CD
Učebnica pre študentov úrovne B1. V slovenskom jazyku, s anglickým obsahom a slovníkom.

Krížom-krážom. Slovenčina B2 s CD
Učebnica pre stredne pokročilých študentov úrovne B2. V slovenskom jazyku, s anglickým obsahom a slovníkom.

Cvičebnica Krížom-krážom, Slovenčina A1 a A2
Cvičebnica k učebniciam A1 a A2.

Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2.

Slovenčina neu
Učebnica slovenčiny pre nemecky hovoriacich.

Slovenčina interkultúrne
Učebnica slovenčiny pre nemecky hovoriacich, úroveň B1.

Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A1, A2.1 - obálka

Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A1
Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A2.

Učebnice a cvičebnice s CD vydané Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - nahradili učebnice Hovorme spolu po slovensky úroveň A.

Nové vydania pre úroveň B:

Hovorme spolu po slovensky! B1 - novšie vydanie z roku 2016.

Hovorme spolu po slovensky! B2 - novšie vydanie z roku 2017.

Hovorme spolu po slovensky 'A' - obálka

Slovenčina ako cudzí jazyk - Hovorme spolu po slovensky
Dve sady učebníc, cvičebníc a CD pre študentov úrovní A1, A2, B1, B2 (začiatočníci a stredne pokročilí). Učebnice sú bez sprostredkujúceho jazyka a dopredávajú sa.

Pravidlá slovenskej výslovnosti
2. vydanie. Ortoepický slovník. V slovenskom jazyku.

Colloquial Slovak
Učebnica a CD pre anglicky hovoriacich študentov, samoukov - začiatočníkov.

Učebnice a príručky pre slovensky hovoriacich žiakov základných a stredných škôl

Viac učebníc slovenčiny a publikácií venovaných slovenskému jazyku - online obchod

Slovníky - online obchod

Reklama:

Colloquial Slovak - obálka

Ktorú učebnicu slovenčiny potrebujete?

Samouci majú k dispozícii online kurzy:

Organizuje Studia Academica Slovaca: E-slovak.sk: >>. V roku 2018 sú otvorené aj dva bezplatné tútorované kurzy pre začiatočníkov na úrovni A1 a A2.

Ďalší vo viacerých jazykoch Slovake.eu: >>.

Pre samoukov - učebnica so sprostredkujúcim jazykom:

Colloquial Slovak - učebnica s CD pre úplných začiatočníkov.

Pre jazykové kurzy a samoukov:

Krížom-krážom. Slovenčina A1 až B2 - štyri učebnice majú obsah aj v angličtine, anglické pokyny k cvičeniam, názorné obrázkové symboly, anglicko-slovenský slovník.

Pre intenzívne jazykové kurzy - učebnice a cvičebnice bez sprostredkujúceho jazyka:

Učebnice Tri, dva, jeden - slovenčina ako cudzí jazyk - Hovorme spolu po slovensky A1, A2, B1, B2

Základná pravopisná príručka

Pravidlá slovenského pravopisu

Slovníky pre pokročilých používateľov slovenčiny

Krátky slovník slovenského jazyka

Synonymický slovník slovenčiny

Slovník súčasného slovenského jazyka (A-G), (H-L)

Užitočné linky v Panoráme.sk

Small talking dictionary

Culinary dictionary

Kalendár slovenských mien a zvykov

Slovenské koledy, vinše, blahoželania

Online slovníky a informácie o slovenskom jazyku

Slovenské jazykové slovníky online - Jazykovedný ústav Ľudovita Štúra Slovenskej akadémie vied (aj slovník cudzích slov)

Elektronický lexikón slovenského jazyka

Slovenský jazyk ako štátny jazyk - stránky Ministerstva kultúry SR

Viac informácií:

Cudzincom sa páči melódia slovenčiny, ale trápia ich slová krk, prst, zmrzlina...

Nazad na stránku Slovenska: >>

Vydané: 2010-03-26
Aktualizované: 2010-03-26