Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií

Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií - obálka

183 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu.

Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im zavedenie reformy obsahu vzdelávania do praxe.

Nová zbierka pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií sa zameriava na nové učivo aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Obsahovo nadväzuje na knihy:

Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ, Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ, Budem vedieť pravopis pre 7. ročník ZŠ.

Obsah

Opakovanie

Podstatné mená (zvieracie podstatné mená mužského rodu, podstatné mená mužského rodu zakončené na –l, -r, skloňovanie podstatných mien pán a pani)

Prídavné mená

Zámená a číslovky

Neplnovýznamové slovné druhy (predložky, spojky, častice, citoslovcia)

Čiarka v jednoduchej vete a v jednoduchom súvetí

Súhrnné opakovanie

Žiaci majú možnosť precvičovať si pravopisné javy v rôznych typoch cvičení:

- doplňovacie cvičenia, v ktorých treba doplniť chýbajúce písmeno alebo interpunkčné znamienko
- cvičenia so zámernými chybami, v ktorých treba vyhľadať chyby a texty prepísať správne
- diktáty so zátvorkami (slová v zátvorkách treba dať do správneho tvaru)
- nácvičné a kontrolné diktáty.

Správne napísané diktáty a cvičenia v druhej časti knihy umožňujú samostatnú prácu žiakov pri precvičovaní pravopisu. Zbierka poslúži tiež učiteľom na hodinách a rodičom ako pomôcka pri domácej príprave detí. Zíde sa aj žiakom vyšších ročníkov pri opakovaní.

Ďalšie info:

Slovenský jazyk (Testy, diktáty, cvičenia, zbierky úloh, pomôcky pre základné, stredné školy, maturantov)

OBJEDNAJTE TU:Order
Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií
Cena: 6.75 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Didaktis
Vydanie 1.
Rok vydania: 2014
ISBN: 978-80-8166-005-4
Počet strán: 112
Mäkká väzba
Rozmery: 15.00 x 21.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2016-01-28
Aktualizované: 2016-01-28

Kategórie: Slovenský jazyk - Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky