Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Turisticky zaujímavé lokality, cesty a chodníky v oblasti Devínske Karpaty

Pohľad na Devínsky hrad zo svahov Devínskej Kobyly
Pohľad na Devínsky hrad zo svahov Devínskej Kobyly. Autor / zdroj: František Severa.

Turistická oblasť Devínske Karpaty je z geomorfologického hľadiska jednou zo štyroch súčastí Malých Karpát, ktoré sa členia na Devínske Karpaty, Pezinské Karpaty, Brezovské Karpaty a Čachtické Karpaty. Devínske Karpaty sa ďalej členia na Bratislavské predhorie, Devínsku bránu, Devínsku Kobylu a Lamačskú bránu.

Zjednodušene z praktického hľadiska prímestskej rekreácie a turistiky je to územie medzi obcami – bratislavskými mestskými časťami – Devín, Dúbravka, Karlova Ves a Devínska Nová Ves. Takmer celé územie Devínskych Karpát zhruba vymedzené hranicou lesov je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Územie prírodného masívu Devínskej Kobyly o rozlohe 650 ha je súčasťou územia európskeho významu Natura 2000. Okrem toho sa na území Devínskych Karpát nachádza viacero oblastí, miest a objektov, ktoré sú predmetom zákonnej ochrany:

  • Národná prírodná pamiatka (NPP) Devínska hradná skala
  • Národná prírodná rezervácia (NPR) Devínska Kobyla
  • Národná kultúrna pamiatka (NKP) Devín - Slovanské hradisko
  • Národná kultúrna pamiatka (NKP) Villa Rustica
  • Prírodná pamiatka (PP) Devínska lesostep
  • Prírodná rezervácia (PR) Fialková dolina
  • Prírodná rezervácia (PR) Štokeravská vápenka
  • Prírodná rezervácia (PR) Slovanský ostrov
  • Chránený areál (CHA) Lesné diely
  • Chránený strom (CHS) Devínska oskoruša

Prehľad možností cestovného ruchu v oblasti prírodného masívu Devínska Kobyla je uvedený na stránke Devínskej Novej Vsi. V rámci tohto prehľadu je uvedená aj stručná charakteristika prírodných zaujímavostí, rastlinstva a živočíchov v uvedených chránených miestach a oblastiach ako aj náučných chodníkov.

Informácie o dávnej i nedávnej histórii tejto oblasti sa nachádzajú v článku Putovanie po stopách dávneho mora na Devínskej Kobyle v časopise Quark.

Dominantou tohto územia je svojím historickým významom Hrad Devín, ktorý je súčasne jednou z významných medzinárodne zaujímavých turistických destinácií na území Slovenskej republiky. Pozrite si video z Devínskeho hradu.

Pripravil: František Severa

Vydané: 2011-02-13
Aktualizované: 2011-02-13

Kategórie: Výlety a prechádzky - Bratislava a okolie - Výlety, prechádzky